Nově vyvinuté mikrosféry by mohly dávkovat léky nebo čistit životní prostředí

Westerville (USA) - Vědci v národní laboratoři Savannah River vyvinuli jedinečně malé a porézní skleněné "mikro-balonky". Jejich průměr je menší než průměr lidského vlasu. Zprávu o svém úspěchu a jeho možných využitích publikovali v buletinu Americké keramické společnosti.

Hlavní vlastností jedinečného materiálu, označovananého jako „duté, prostupné a porézní mikrosféry“, je jejich variabilní prostupnost. Dají se vyrábět v rozmezí prostupnosti od 100 do 3 000 ansgstromů (atomů na 0,1 nanometru čtverečního).

Prostupnost dovoluje mikrosférám „naplnit se“ materiály ze svého okolí. Například vodík nebo jiný reaktivní plyn se pórami dostane dovnitř mikrosfér, kde se z něj stane relativně bezpečný a uzavřený pevný materiál. Poréznost navíc vytváří na povrchu i uvnitř skleněných mikrosfér unikátní nanostruktury, jejichž další využití se ještě zkoumá.

Do prostoru je například možné vypustit určité množství mikrosfér s odpovídající prostupností stěn, a ty „nasají“ jen určitý jeden plyn, kterého je potřeba se zbavit. Takto lze z ovzduší odejmout nebezpečné plyny a škodliviny všeho druhu, nebo efektivně oddělit smíchané plyny.

Mechanické vlastnosti mikrosfér lze pozměnit tak, aby se začaly chovat jako tekutina. Vědci jsou tak jen krůček od chvíle, kdy budou moci využít již zavedenou síť a infrastrukturu tekutých paliv k přenosu plynů. V benzinové stanici bychom tak jednoho dne mohli tankovat mikrosféry naplněné vodíkem. O mikrosféry již projevila zájem Toyota, ostatní automobilky a producenty zajímají především možnosti efektivního čištění paliv.

Využití mikrosfér tím však zdaleka nekončí. Osvědčily se například v zefektivňování výkonu baterií, zpomalení šíření radiace, průběžné dávkování léků, odjímání toxických látek a radikálů z těla nebo čištění vodních zdrojů. Mezi výhody patří možnost několikerého opětovného použití i jednoduchá recyklace. Jedna z vizí počítá i s rolí mikrosfér ve zmírňování efektů globálního oteplování.