Svatoplukova socha v Bratislavě prý nese znak Hlinkových gard

Bratislava - Další otazníky na Slovensku budí kontroverzní socha knížete Svatopluka, významného panovníka středověké Velkomoravské říše. Kritizováno dosud bylo mimo jiné její umístění na Bratislavském hradě, který jako Svatoplukovo sídlo podle historiků nebyl jednoznačně podložen. Dnes přinesl slovenský server aktualne.sk zprávu, že skulptura nese znak nechvalně proslulé slovenské polovojenské gardy, která se v době válečné Slovenské republiky aktivně podílela na perzekucích mimo jiné i slovenských Židů.

Sochu panovníka vytvořil sochař Ján Kulich, aktivní rovněž za komunistického režimu. Podle tajemníka heraldické komise slovenského ministerstva vnitra a autora slovenského státního znaku Ladislava Vrtela umělec na štít jezdecké sochy umístil rovnoramenný dvojitý kříž v kruhu, který se prý tvarem shoduje s odznakem Hlinkovy gardy.

Znak se „používal od roku 1938 a byl účelově vytvořen podle vzoru hákového kříže v kruhu - emblému Hitlerovy NSDAP, podobně jako emblém maďarské fašistické strany Šípových křížů - šípovitě ukončený kříž v kruhu,“ řekl odborník severu aktualne.sk. Rovnoramenný dvojkříž v kruhu podle něj „jednoznačně plnil funkci slovenského hákového kříže“.

Motiv dvojitého kříže má podle něj na soše Svatopluka své historické důvody, ale jeho vyobrazení se mělo podobat vyobrazení obvyklému ve Svatoplukově období v 9. století, tedy jako štíhlý kříž s horními kratšími rameny stojící na stupních.

Odhalení sochy se před červnovými parlamentními volbami na Slovensku zúčastnili bývalí slovenští předsedové vlády a parlamentu či slovenský prezident. Vrtel prý na spornou skutečnost dva dny po ceremonii všechny tři činitele upozornil.

Tolerovat použití „emblému polovojenské fašistické organizace, jejíž symbolika…není ani dnes na Slovensku zapomenuta“, podle odborníka nelze. Umístění znaku však zřejmě nebylo úmyslné. Sochař podle něj „ignoroval historické skutečnosti bez konzultace s heraldikem“.

Neví se, kdo sochu zaplatil

S kritikou se vedle umístění sochy, uměleckého ztvárnění i sporné kariéry jejího autora podle serveru setkalo i financování díla. Na něj totiž vyhlásilo veřejnou sbírku občanské hnutí Svatopluk, jehož zakládajícími členy byl mimo jiné bývalý slovenský premiér Robert Fico. Sbírka měla původně pokrýt náklady potřebné na dokončení projektu. Z potřebných 270 000 eur (sedm milionů korun) se však vybrala asi polovina a podle aktualne.sk dosud není známo, kdo zaplatil zbytek.

Název gard se odvíjí od jména autoritativního slovenského politika a katolického kněze Andreje Hlinky, jenž se netajil obdivem k totalitním nacionalistickým režimům. Jméno si přisvojily po jeho smrti v létě 1938.