Papež se ve Westminsteru omluvil za aféry kněží

Londýn - Papež Benedikt XVI. dnes sloužil mši ve Westminsterské katedrále v Londýně, které se zúčastnily tisíce britských katolíků. Při bohoslužbě se omluvil za zneužívání dětí kněžími. Pedofilní aféry označil za „neslýchané zločiny“. Navzdory tomu dnes odpoledne prošel centrem britské metropole průvod deseti tisíců lidí, kteří papeže volali k osobní odpovědnosti.

„Vyjadřuji svůj hluboký soucit s nevinnými oběťmi těchto neslýchaných zločinů,“ řekl papež při kázání. „Přiznávám také zahanbení a ponížení, které nás všechny zasáhlo v důsledku těchto hříchů,“ dodal. Vyjádřil také vděčnost za snahu vyrovnat se s problémem pedofilie v řadách kněží. Obvinění ze zneužívání dětí katolickými duchovními padla v posledních měsících v USA, v Německu i v dalších evropských zemích.

Benedikt XVI. ve Westminsterské katedrále

„Myslím na nesmírné utrpení způsobené zneužíváním dětí, zejména uvnitř církve a jejími kněžími. Především chci vyjádřit svou hlubokou lítost nevinným obětem těchto nevyslovitelných zločinů, spolu s nadějí, že síla Kristova milosrdenství, jeho oběti a usmíření přinesou do jejich životů zhojení ran a mír.“

Video Reportáž a vstup Pavla Vondry
video

Reportáž a vstup Pavla Vondry

Kázání ve Westminsterské katedrále naslouchaly tisíce lidí. Mezi účastníky mše byl i bývalý britský premiér Tony Blair, který konvertoval ke katolicismu. Po skončení mše se papež před katedrálou setkal s asi 2 500 mladými katolíky, kteří dorazili z farností po celé Británii. Při promluvě k nim hlava katolické církve vyzdvihla především potřebu lásky.

V táboře nejzarytějších odpůrců papežovy státní návštěvy ale jeho slova příliš pochopení nenašla. V centru Londýna se jich sešlo deset tisíc k protestnímu pochodu Hyde Parkem – právě zde Benedikt XVI. dnes večer slouží mši pod širým nebem. Podle protestujících papež nese osobní odpovědnost za utrpení, kterým si oběti zneužívání prošly, a měl by se sám podrobit policejnímu vyšetřování.

Spor katolíků s katolíky tento papež nevyřeší

Program Benediktovy návštěvy Británie běží podle plánu a nijak jej nenarušilo páteční zatčení šesti mužů, kteří by podle policie mohli představovat hrozbu pro hlavu katolické církve. Možné ohrožení papežovy bezpečnosti bylo také jedním z témat Benediktova dopoledního setkání s britským ministerským předsedou Davidem Cameronem a s vicepremiérem Nickem Cleggem. Vedle toho předal Cameronovi sadu medailí, zlatou medaili dostal i Clegg. Jeho dětem, které jsou vychovávány jako katolíci, věnoval papež růžence.

Londýn se v době papežovy návštěvy stává kolbištěm hned několika paralelně vedených bitev. Tu možná nejtěžší svádějí s Vatikánem sami katolíci, respektive jejich progresivní část, která usiluje o modernizaci své církve. Šance na to, že právě pod Benediktovým vedením začne církev například světit ženy na kněze nebo oficiálně povolí antikoncepci, je ale podle expertů takřka nulová.

„I uvnitř církve samotné je znát skepse, rozčarování a rostoucí pocit nespokojenosti, jak lidé postupně zjišťují, že Benedikt zastává teologickou tvrdou linii i v těch otázkách, kde se dal (zejména po Druhém vatikánském koncilu) očekávat nějaký pohyb,“ řekl Andrew Hass z katedry náboženství a kultur Stirlingské univerzity.

0Papež je v Británii poprvé od roku 1982, kdy zemi neoficiálně navštívil Benediktův předchůdce Jan Pavel II. Hlava katolické církve má v zemi obtížnou pozici vzhledem k tomu, že již začátkem 16. století se od Říma odtrhla anglikánská církev. Kromě toho velká většina Britů nesouhlasí s katolickou církví v řadě ohledů, jako jsou celibát, postavení žen, odmítání antikoncepce a potratů.