Bitva o Guadalcanal a o Midway - hlavní boje v Pacifiku

Washington - Bitva o ostrov Guadalcanal byla jedním z nejvýznamnějších střetů druhé světové války na pacifickém bojišti. Půl roku trvající měření sil mezi americkými a japonskými jednotkami, zahájené 7. srpna 1942, skončilo jasným vítězstvím USA. Spolu s předchozí porážkou Japonců u ostrova Midway odstartovala bitva o Guadalcanal novou etapu konfliktu v Tichomoří, ve které přešla strategická iniciativa do rukou Spojenců, a Japonsko bylo nuceno stáhnout se do defenzivy.

Od svého objevení španělskými mořeplavci v 16. století byl ostrov Guadalcanal jen jedním z řady nepříliš významných kousků pevniny v jihozápadní části Pacifiku. Důležitost ostrova prudce vzrostla poté, co v červnu 1942 přišlo Japonsko v bitvě u Midway o většinu velkých letadlových lodí, a ve svých plánech na další územní expanzi tak muselo spoléhat na pozemní letectvo.

Počátkem léta 1942 proto začali Japonci na Guadalcanalu budovat letiště, jež se mělo stát základnou pro více než stovku stíhaček a bombardérů. Dolet těchto strojů umožňoval krýt plánovanou ofenzivu na Fidži a Novou Kaledonii; ještě podstatnější ale bylo, že se v ohrožení ocitla významná lodní trasa spojující Severní Ameriku s Austrálií a Novým Zélandem.

Tváří v tvář hrozícímu nebezpečí vypracovalo velení amerických ozbrojených sil plán s kódovým označením Watchtower (rozhledna). Jeho scénář se začal naplňovat ráno 7. srpna 1942, kdy se na Guadalcanalu a přilehlých ostrůvcích vylodila americká námořní pěchota, doplněná o jednotky z Británie a několika dalších zemí. 

/*json*/{"map":{"lat":-9.2973068563276,"lng":160.29052734375,"zoom":7,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Zaskočení a málo početní obránci Guadalcanalu byli rychle vytlačeni z prostoru letecké základny. Přes opakované pokusy posílených japonských jednotek získat ztracené pozice zpět už letiště zůstalo v rukou Američanů, kteří mu dali název Henderson Field.

Urputné boje se kromě pevniny vedly také v přilehlých vodách. V sérii několika velkých bitev se loďstva obou stran snažila zabránit protivníkovi v zásobování jeho pozemních vojsk. Přestože japonské námořnictvo zaznamenalo několik úspěchů, začalo být v polovině listopadu zřejmé, že v klíčové otázce přísunu posil na ostrov není schopno držet s Američany krok. Možnost znovudobytí ztraceného letiště byla za těchto okolností chimérou, takže koncem roku začalo japonské velení připravovat evakuaci svých vojáků.

V průběhu ledna 1943 se v rámci operace Ki podařilo odvézt z ostrova více než 10 tisíc japonských bojovníků a v únoru byli již Američané na ostrově sami. Půl roku trvající boje na Guadalcanalu připravily o život 24 tisíc příslušníků císařské armády. Na americké straně činily ztráty přes 1 600 mužů. Při započtení mrtvých z řad námořnictva a letectva šlo dokonce o 31 tisíc mužů na japonské straně a 7 100 obětí na straně Spojenců.