Stromolezci shazují hnízda havranů, lidem v Chrudimi vadí krákání

Chrudim se snaží zmenšit kolonie havrana polního na území města. Lidem vadí krákání a výkaly. Stromolezci proto lezou vysoko do korun stromů a shazují prázdná hnízda. Prořezávají také větve, aby si havrani nemohli hnízda znovu postavit. Ptáci se do Česka vracejí v březnu z Francie. Z periferií měst se dlouhodobě stahují do blízkosti lidí.

O snížení počtu míst, kde havrani pobývají, se město snaží už řadu let. „Z některých lokalit se nám je podaří vymístit. Nicméně se nám stane, že stihnou zahnízdit jinde,“ řekla Kateřina Jánská z radnice.

Na území města je totiž jedna z největších kolonií havranů v republice. Část populace hnízdí v parku Střelnice, který se v minulosti stal přírodní památkou Ptačí ostrov. Havrani ale rozšiřují hnízdiště mimo jiné i na sídliště, kde jsou vysoké stromy vhodné pro jejich hnízda. 

Video Události v regionech (Praha)
video

Stromolezci v Chrudimi shazují prázdná hnízda havranů

 

Velký výskyt havranů je na sídlišti U Stadionu, ve Škroupově ulici, na Školním náměstí, v parku u Centrálu, na sídlišti Rozhledna a na hřbitovech U Václava a Svatého Kříže či v zahradě Domu dětí a mládeže.

Ornitologové už možná ničení hnízd nepovolí

Na shazování prázdných hnízd má město povolení. Musí to ale stihnout ještě před zahnízděním ptáků, což je v dubnu až květnu. Havrani si hnízda staví ve větvení. Arboristé proto šplhají do korun i s pilou a jednu větev uříznou, aby si ptáci nemohli hnízdo postavit znovu. Jinak se ptáci pouští do stavby nového většinou ihned po jeho zlikvidování. 

Ornitologové ale uvažují o tom, že ničení hnízd havranů už příští rok nepovolí. Je jich totiž čím dál méně. „V roce 2014 v Pardubicích hnízdilo 350 párů, v roce 2015 jenom 205 a letos to může být ještě horší, protože v celé Evropě se stavy havranů snižují,“ řekl České televizi ornitolog Jiří Česák.