Komplex klášterů minoritů a svaté Kláry v Českém Krumlově

Český Krumlov po letech otevřel unikátní komplex klášterů

V Českém Krumlově se koncem listopadu otevřel opravený komplex klášterů minoritů a svaté Kláry z poloviny 14. století. Unikátní trojklášteří se rozprostírá na ploše severního meandru Vltavy a po zdejším zámku je druhým největším památkovým objektem v Českém Krumlově.

Areály klášterů tvoří zhruba pětinu historického jádra města. Poslední nájemníci je opustili před pěti lety a památky byly v havarijním stavu. V roce 2010 dovnitř zatékalo, podlahy se rozpadaly, okna byla rozbitá a na zdech byla plíseň.

Rekonstrukce vyšla na téměř 327 milionů korun. Samotné opravy probíhaly dva roky. Práce měly začít dříve, přípravy ale zpozdily dohady o výběru stavební firmy. Radnici dokonce hrozilo, že přijde o část čtvrtmiliardové dotace. Ministerstvo kultury ale nakonec rozsáhlou rekonstrukci podpořilo.

Při opravách našli řemeslníci i vzácné malby, které restaurátoři opravili. Stavitelům se také podařilo vytvořit speciální odvětrávání vlhkých zdí. Plíseň už by se na nich proto neměla objevovat.

Oba kláštery stojí už sedm století v sousedství krumlovského zámku. V konventu klarisek nyní vznikne centrum barokní kultury, sousední komplex se promění v nové muzeum přibližující klášterní život. Do patra se pak nastěhují studenti z místní uměleckoprůmyslové školy.

Součástí areálu jsou i řemeslné dílny - kovářské, knihtiskařské nebo sklářské - a lidé se při prohlídce dostanou i pod historické krovy klášterů. K zajímavostem patří i venkovní mini expozice orloje či jeřábu. Kláštery budou nabízet programy pro odbornou i laickou veřejnost po celý rok. Správci předpokládají, že je ročně navštíví až sedmdesát tisíc lidí.   

 Komplex klášterů minoritů a svaté Kláry v Českém Krumlově
Profil

Komplex klášterů minoritů a svaté Kláry

Po výstavbě kostela sv. Víta v Českém Krumlově byl jako součást nově vznikající latránské městské čtvrti - Nové Město založen také nový klášterní areál. Výběr řádu minoritů a klarisek nebyl jistě náhodný. Ženský řád dosud Rožmberkům chyběl, u žebravých řádů pak byl reálný předpoklad, že se mohou snáze ujmout duchovního vedení nově příchozích méně majetných obyvatel města.

O samotnou výstavbu areálu se zasloužili až synové a manželka Petra I. po polovině 14. století. Po usazení obou konventů byla 24. dubna 1362 vydána zakládací listina obou klášterů. V dalších staletích tvořily řády důležitou součást krumlovského duchovního a kulturního života. Nejpočetnější byly oba konventy na počátku 18. století.

V roce 1782 byl klášter klarisek zrušen a jeho hospodářská část prodána knížeti Schwarzenberkovi. Ambit byl zpočátku využíván jako vojenský špitál a později upraven na ubytování vojenské posádky. V roce 1830 knížecí panství zakoupilo zbývající část kláštera a zřídilo zde byty pro knížecí úředníky a penzisty.

V první polovině 19. století se plánovala přestavba uvolněných prostor v minoritském klášteře na gymnázium. Škola zde ale byla zřízena až v roce 1919. V průběhu 19. a na počátku 20. století byl ve válečných letech minoritský klášter opakovaně využíván jako vojenský špitál.

V roce 1950 byl po státním zásahu klášter zrušen a na další desetiletí zde byly zřízeny byty, kanceláře a skladové prostory. V roce 1990 klášterní budovy opět převzal minoritský řád a od roku 1998 je majitelem klášterního areálu řád Křížovníků s červenou hvězdou.

Zdroj: http://www.klasteryck.cz/