Podvody podomních prodejců energie

Zkušenost s podomním prodejem elektřiny nebo plynu mají skoro tři čtvrtiny Čechů. Často ale nejde o příjemný zážitek. Na vzrůstající agresivitu prodejců si teď stěžují Pražané a vyšší počet případů potvrzuje i policie.  

Podobnou návštěvu měla nedávno paní Katarina z Prahy 3. Přišli dva muži, kteří z ničeho nic začali bušit na dveře jejího bytu. Přitom dům má blokované vstupní dveře, takže se tam člověk z ulice dostane jen v případě, že ho někdo z obyvatel pustí. Na otázku, kdo je za dveřmi, se podle Katariny Picq ozvalo: „To jsem já.“ Paní Katarina byla ostražitá, ale dveře otevřela a zjišťovala, co muži chtějí. Představili se jako zástupci Pražské plynárenské a Pražské energetiky a přišli prý jen prověřit, jestli mají správné údaje na faktuře, jestli jsou na ní uvedeni správní odběratelé. „A že to vše přišli zkontrolovat. Bylo mi to podezřelé, nicméně jsem přesvědčená, že velká většina lidí by na to skočila – včetně mého manžela,“ uvedla Katarina Picq.

Prodejci zabušili na dveře a představili se "Tady jsem já"
Zdroj: ČT24

Na dotaz paní Katariny, jestli mají muži průkaz, ho začali hledat a otevřeli desky, kde byl nápis X Energie. „Hned mi bylo jasné, že jsou od nějakého dodavatele energie a budou se snažit o přepis. Tihle byli ale natolik neseriózní, že ani nenabízeli slevu, nenabízeli žádnou výhodu za to, že se elektřina nebo plyn přepíše. Snažili se rovnou o přepis podvodem,“ řekla Katarina Picq.

Nekalé počínání prodejců podle Katariny Picq mělo fungovat na následujícím principu: Nechali by si ukázat fakturu, aby ji mohli - údajně - zkontrolovat. Zapsali by si údaje do svého formuláře a pak by předstírali, že potřebují podepsat dokument, který by potvrzoval, že u odběratele energií byli. „Tím bych vlastně podepsala ten přepis energie,“ konstatovala Katarina Picq.

„Tohle vše se ale naštěstí u nás nestalo. A jakmile jsem zjistila, že jsou z X Energie, požádala jsem, aby opustili tento dům. Pánové odmítli, tvrdili, že to je jejich práce a začali běhat po baráku a bušit na všechny ostatní dveře ke všem sousedům,“ popsala Katarina Picq a dodala, že ji muži začali urážet. Nakonec sousedé zavolali policii, která si oba muže zapsala a podle Kataríny Picq je vyvedla z domu.   

„Nejvíc mě na tom děsí, že spousta lidí, ať jsou to matky na mateřské, které jsou méně ostražité, nebo staří lidé, nebo lidé, kteří moc nerozumí papírování, jim na to může skočit. A přepíšou si energie, aniž by vůbec chtěli – k někomu jinému,“ uvedla Katarina Picq.

„Ať ušetřím, nebo neušetřím, už jenom to, že se někdo vydává za někoho jiného a že se snaží ze mě získat informace nebo kopii faktury takovýmto způsobem, je podvod,“ řekla Katarina Picq.


Katarina Picq dodala, že pokud bychom dnes tolerovali tento způsob chování, můžeme předpokládat, že za pár měsíců nebo let budou obchodníci občany „bombardovat“ mnohem nepříjemnějším způsobem.

X Energie: Je to hrubé porušení etického kodexu

Společnost X Energie tvrdí, že o případu popsaném Katarinou Picq nic neví. Pracují pro ni externisti, kteří se jako jiná firma představovat nesmí. „Přímý prodej je realizován prostřednictvím externích partnerů, kteří prodávají elektřinu a plyn nejen pro nás, ale i pro jiné společnosti. Za naši společnost mohu říci, že všichni prodejci, kteří prodávají elektřinu a plyn pod naší hlavičkou, jsou školeni, podepisují etický kodex, kterým se musí řídit, dáváme jim školení, jak se chovat k zákazníkům,“ uvedl Petr Podzimek, mluvčí X Energie.

Společnost X Energie podle mluvčího při získání nového zákazníka celou věc prověřuje, všem novým zákazníkům volá a zjišťuje, jestli byli s prací daného prodejce spokojeni a jestli souhlasí s tím, že budou přepojeni k jejich společnosti.

Fotografie průkazu, kterým se prodejce prokazoval
Zdroj: ČT24

„Nesmí se představovat jménem jiné společnosti, musí jasně říci, že jdou jménem společnosti X Energie a že nabízí přechod k naší společnosti a nabízí nějaké služby,“ řekl Petr Podzimek, mluvíč X Energie.

Fotografie průkazu, kterou redaktor ČT zástupcům X Energie ukázal, ale potvrzuje, že muži společnost opravdu zastupovali. „Pokud by se potvrdilo, že tito prodejci vystupovali nekalým způsobem, okamžitě bychom s nimi ukončili spolupráci. Je to hrubé porušení etického kodexu, který podepsali, takže by to bezpochyby vedlo k okamžitému ukončení spolupráce,“ řekl Petr Podzimek,  mluvčí X Energie.

Redaktor ČT ukazuje zástupcům X Energie fotografii průkazu prodejce
Zdroj: ČT24

Podle Petra Podzimka podobných případů, kdy se jejich prodejce vydává za někoho jiného, není mnoho. Pokud se to ale prokáže, společnost X Energie s nimi podle mluvčího vždy ukončí spolupráci a snaží se poskytnout člověku, který se stal obětí nekalého jednání, kompenzaci. „Vždy se snažíme tomu člověku vyjít vstříc,“ řekl Petr Podzimek.

Společnost X Energie se teď chce paní Katarině omluvit. Ta o to nestojí. Nevěří, že je její případ výjimečný. 

Policie: Pokud prodejce nechce dům přes výzvy opustit, volejte nás

Podle policejního preventisty Ondřeje Pence lidé v takových případech běžně volají na linku 158. „Oznamují, že mají podezření na nepoctivé nebo falešné podomní prodejce, ze kterých se posléze mohou rekrutovat podvodníci, kteří nemají s podomním prodejem nic společného. Ale pouze se snaží získat důvěru té oslovené osoby, vetřít se třeba do bytu a případně tu osobu okrást,“ uvedl Ondřej Penc.

Pražská policie má přímo projekt, který se podomním prodejem zabývá. „Jmenuje se Respektujte soukromí a dává lidem možnost, aby naprosto jasně dali na srozuměnou všem podomním prodejcům, že nechtějí být oslovováni jak podomním prodejem, tak nevyžádanou reklamou,“ řekl Ondřej Penc.

Na otázku, co policie radí v podobných případech dělat, Ondřej Penc uvedl: „Jednoznačně, pokud jsem majitel domu nebo jsem majitelem jednotky, která je v domě, a ta osoba se mi pohybuje ve společných prostorách, dostala se tam třeba lstí a nechce ty společné prostory opustit, jednoznačně bych volal policii. Nemá smysl čekat, přemlouvat, pokud na naši výzvu nereaguje, volal bych policii,“ řekl policejní preventista Ondřej Penc.

Prodejce z domu nakonec vykázala až policie
Zdroj: ČT24

„S největší pravděpodobností, pokud se ti lidé do společných prostor dostali tak, že je lidé pustili - většinou to bývá ten elektronický vrátný - tak se nedopouští ničeho. Policie by je pouze vykázala, protože tam skutečně nemají co dělat, ale nedopouští se žádného protiprávního jednání,“ konstatoval Ondřej Penc.

E.ON radí - u dveří nic nepodepisujte

Z průzkumu, který si nechala zpracovat společnost E.ON, vyplynulo, že celkem 72 % zákazníků se setkalo s fenoménem podomního prodeje. „Dokonce se setkáváme s tím, že se tito prodejci vydávají i za reprezentanty státních institucí, jako například Energetického regulačního úřadu. A skutečně je to nešvar, který my těžko můžeme ovlivnit a velmi s tím bojujeme,“ řekl Vladimír Vácha, mluvčí E.ON.

Co dělat, když už podomní prodejce u dveří něco nabízí?

Vladimír Vácha ze společnosti E.ON uvedl základní radu, jak se při setkání s podomním prodejcem energií zachovat: „V každém případě nic nepodepisovat na místě, každý seriózní obchodník vám nejprve dá nabídku k nahlédnutí - abyste se s ní mohl seznámit. A teprve potom máte možnost podepsat. V případě pochybností se obrátit na svého stávajícího dodavatele energií a konzultovat s ním, zda skutečně probíhá nějaká nabídka z jeho strany či nikoli,“ řekl Vladimí Vácha.


Podvodníci předstírají, že se spojují zákazníci Pražské plynárenské a PRE

Zkušenosti s nekalou činností podomních prodejců má i Pražská plynárenská. Případy se v posledních měsících opakují. „Naše zákazníky oslovují zástupci různých konkurenčních společností s tím, že Pražská plynárenská a PRE se dohodly, že spojí svoje zákazníky do jednoho, a oni jsou ti, kteří to mají zařídit. To je samozřejmě nesmysl. K ničemu takovému nedochází. A je to v podstatě podvod,“ řekl Miroslav Vránek, mluvčí Pražské plynárenské.

Video Agresivita podomních prodejců roste
video

Agresivita podomních prodejců roste