Co jsou Velikonoce? Podívejte se na velikonoční kalendář Déčka

Česká televize pomocí Velikonočního kalendáře představuje dětem jak světské velikonoční zvyky, tak křesťanskou podstatu svátků a jejich prolnutí do hudebních a výtvarných děl. Děti mohou v kalendáři najít různé hry, videa, pohádky či soutěže. Kalendář je přístupný na internetových stránkách dětského kanálu ČT:D.

Velikonoční kalendář odkrývá den za dnem hry, pohádky, velikonoční zvyky i kapitoly pašijového příběhu. Na stránkách je řada pohyblivých postaviček a animací, pod kterými se jednotlivé aktivity schovávají. Nejsou spuštěné všechny, aktivují se vždy den po dni, podle toho, jak velikonoční týden plyne. 

Kalendář je pojatý jako živý obraz české návsi. Spuštěn je od Květné neděle 29. března do Letnic 15. května. Důležitou součástí kalendáře je Velikonoční kronika, kde se den po dni odkrývá křesťanský pašijový příběh, doprovázený nejen krásnými obrázky Lucie Lomové, ale také ukázkami klasických výtvarných a hudebních děl, která se k nim vztahují. Všechna tato umělecká díla pak souhrnně nabízí Velikonoční gramofon nebo Velikonoční obrazárna.

Kalendář dále ukrývá Velikonoční tradičník s popisem nejčastějších velikonočních zvyků. Děti mohou na webu posílat virtuální velikonoční pohlednice, vyzkoušet si recepty na tradiční pokrmy, uplést si pomlázku, pěstovat osení či sledovat Velikonoční televizi.

Výtvarné zpracování kalendáře se opět ujala úspěšná výtvarnice Lucie Lomová, grafiku her pro nejmenší navrhli výtvarníci Jitka Petrová, Dan Špaček a další.