Informace o evidenci poplatníků televizního poplatku

Česká televize má zákonnou povinnost porovnat databázi plátců televizního poplatku s evidencí odběratelů elektřiny. Pokud systém zjistí, že občan na určité adrese je odběratelem elektrické energie, ale není registrován jako poplatník televizního poplatku, musí Česká televize ze zákona oslovit tuto osobu jako nepoplatníka s tím, že se musí přihlásit do systému.

Vážené dámy a pánové,

Česká televize v těchto dnech rozeslala dopisy občanům, jejichž jména nebyla nalezena v databázi plátců televizního poplatku. Nicméně evidence České televize obsahuje statisíce záznamů a je možné, že naši pracovníci Vás oslovili na jiné adrese, než hradíte televizní poplatky. V takovém případě, prosím, přijměte naši omluvu a zavolejte na naše call centrum 261 133 885, kde s Vámi naši pracovníci vše záhy vyřeší a vše uvedou do pořádku.

Domácnost platí (pokud vlastní TV přijímač) jeden televizní poplatek, nezávisle na počtu nemovitostí a přechodných či trvalých adres. Televizní poplatek lze hradit prostřednictvím České pošty přes SIPO. Případně je možné se registrovat jako přímý poplatník ČT na internetových stránkách www.tvpoplatky.cz, kde je formulář (na vyžádání lze zaslat i poštou) a hradit televizní poplatek přímo na účet ČT.

Stáhněte si