Od 29. prosince začne ČT vysílat spoty prezidentských kandidátů

Praha – Česká televize začne od 29. prosince vysílat předvolební spoty kandidátů na prezidenta. Pořadí vysílání jednotlivých spotů určil los. Podle zákona o volbě prezidenta republiky mají kandidáti tento prostor vyhrazen bezplatně. Česká televize (ČT) ale za obsah těchto spotů nenese odpovědnost.

Vysílání předvolebních spotů pro 1. kolo volby je rozděleno na 30minutové bloky:

  • od 29. 12. 2012 do 1. 1. 2013 každý den na ČT24 přibližně od 17:25
  • od 2. 1. do 8. 1. 2013 (vyjma víkendu) přibližně od 16:00 na ČT1
  • 9. 1. 2013 od 12:30 na ČT1

Pořadí kandidátských spotů se losovalo pro každý den zvlášť, aby se neustále neopakovalo. Na losování dohlížel notář. Devíti kandidátům na funkci prezidenta je dohromady pro 1. kolo volby vyhrazeno pět hodin vysílacího času. „Česká televize je povinna vyhradit ve svém vysílání bezplatně vysílací čas na tzv. kandidátské pořady,“ vysvětlila vedoucí útvaru mediální legislativy Markéta Havlová.

Tyto spoty si kandidáti vyrobí sami, a ti také za ně nesou odpovědnost. Procedurální a technické požadavky už ČT dala kandidátům k dispozici. Spoty by měly také splňovat podmínky uvedené v zákoně – například, že kandidáti povedou kampaň čestně a že nebudou zveřejňovat nepravdivé údaje o ostatních kandidátech. „Do obsahu těchto pořadů ale nesmí ČT zasahovat,“ upozornila Havlová. Pouze je dovoleno spot případně zkrátit, pokud kandidát nedodrží předepsanou stopáž 30 a 60 vteřin. „Ctíme jedno pravidlo, a to je rovnost všech podmínek všem kandidátům,“ uzavřela Havlová. Pokud by se ve spotech objevilo jednání, které bude zjevně naplňovat skutkovou podstatu trestného činu, ČT kandidáta bez zbytečného odkladu upozorní a vyzve k dodání náhradního spotu.

Pro druhé kolo volby prezidenta je vyhrazena ve vysílání České televize 1 hodina vysílacího času, rovněž bezplatně. Kromě těchto kandidátských pořadů bude ČT vysílat i svoje vlastní pořady. V plánu jsou tři prezidentské debaty z krajských měst, prezidentská superdebata a při případném 2. kole voleb i prezidentské duely. Prezidentské volbě se budou věnovat i pravidelné pořady, jako jsou Otázky Václava Moravce či Hyde Park. Podrobný rozpis debat a další informace najdete ve volebním speciálu ČT24 na adrese https://ct24.ceskatelevize.cz/prezident-2013/

Video ČT vylosovala pořadí předvolebních spotů
video

ČT vylosovala pořadí předvolebních spotů

ČT vylosovala pořadí předvolebních spotů

ud, 17.12.2012

Spoty prezidentských kandidátů na ČT

Rozhovor s Petrem Mrzenou