Bez dobových výkyvů. Jaroslav Pulicar a Josef Moucha jsou Osobnostmi české fotografie

Titul Osobnost české fotografie za rok 2020 dostal Jaroslav Pulicar. Udělila mu ho v pondělí Asociace profesionálních fotografů, která tímto svým každoročním aktem chce zlepšovat společenskou prestiž fotografů. Za dlouhodobý přínos české fotografii asociace ocenila Josefa Mouchu a udělila také několik cen mladým fotografům. Jako nejlepší fotografickou publikaci roku porotci vybrali knihu Jaroslava Pulicara nazvanou Pulicar.

Na Osobnost roku 2020 letos porotci navrhli 12 fotografů včetně Antonína Kratochvíla, Pavla Máry, Michala Pěchoučka, Michaela Hankeho nebo reportéra ČTK a vítěze zatím posledního ročníku soutěže Czech Press Photo Romana Vondrouše.

Pulicara nakonec vybrali mimo jiné za jeho soustředěnou fotografickou práci nepodléhající dobovým výkyvům. „A také za dlouholeté vedení a organizování dnes již kultovní domácí galerie, kterou zdravě doplňoval a často i suploval dramaturgii oficiálních galerií,“ uvedl ve svém návrhu na udělení ceny Igor Malijevský.

Dalšími členy asociace, kteří ho na cenu navrhli, byli Dita Pepe, Josef Moucha a Markéta Luskačová; kladli také důraz na Pulicarovy publikace vydané v minulém roce. „Autor patří k představitelům realistické tvorby a více než tři dekády narůstající dílo loni úspěšně shrnul i zpřístupnil. (…) A také se hodí vzít v potaz, že se autor nezabývá jenom sám sebou. Po léta organizuje výstavy věcí spřízněných fotografů a besedy s nimi,“ uvedl Moucha.

Moucha má cenu za dlouhodobý přínos fotografii

Fotograf, teoretik fotografie a pedagog Moucha dostal cenu za dlouhodobý přínos české fotografii. „Důvodem mé nominace je jeho velmi široký a fundovaný záběr na poli propagace české fotografie u nás i v zahraničí. Je nejenom teoretikem historické i současné převážně české fotografie, ale od 70. let též fotografuje a svou tvorbu úspěšně vystavuje i publikuje,“ uvedl ve své nominaci Pavel Mára. Moucha také patří k zakládajícím členům galerie Pražský dům fotografie a od roku 2013 působí jako pedagog na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.

Nositelem titulu Osobnost mladé české fotografie 2020 do 30 let je Martin Faltejsek, druhé místo v téže kategorii má Kateřina Sýsová a třetí místo získal Jan Pecháček.