Nejlepší knihovny slouží jako centra společenského života

Knihovnou roku 2015 se stala Městská knihovna Hroznětín z Karlovarského kraje. Ocenění získala především za to, že se aktivně podílí na kulturním a společenském životě celé obce. V kategorii informační počin zvítězila Městská knihovna Třinec. Městskou knihovnou roku se stala Knihovna města Olomouce.

Knihovna Hroznětín, akce Co už víme o knihovně
Zdroj: Knihovna Hroznětín

Titul Knihovna roku se udílí jako ocenění zásluh o rozvoj knihovnictví nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. V Česku je přes šest tisíc veřejných knihoven. Týden knihoven, pořádaný Svazem knihovníků a informačních pracovníků, připomíná, že jsou důležitou součástí veřejných služeb.

Knihovna v Hroznětíně zvítězila v kategorii základní knihovna, cenu zástupcům knihovny předala ve čtvrtek v pražském Klementinu náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalistová.

Porota ocenila, že knihovna poskytuje komunitě širokou škálu služeb včetně těch netradičních. "Bohatá nabídka akcí, jimiž se knihovna podílí na kulturním a společenském životě obce, převyšuje běžný standard a přivádí do knihovny všechny věkové kategorie obyvatel," uvedla porota.

 

„Vynikající spolupráce s vedením obce, občanskými sdruženími a spolky i jednotlivci dělá z knihovny oblíbené místo setkávání i skutečné kulturní a komunitní centrum obce," napsali dále porotci. Knihovna pořádá koncerty, výstavy, besedy, výtvarné dílny pro děti i rodiče, charitativní akce nebo společné výlety, včetně nordic walking.

Video Nejlepší knihovnu mají v Hroznětíně
video

Nejlepší knihovnu mají v Hroznětíně

V kategorii základní knihovna dostala ještě zvláštní ocenění Místní knihovna Vrdy ze Středočeského kraje a Obecní knihovna v Kuníně z Moravskoslezského kraje.

V kategorii informační počin zvítězila Městská knihovna Třinec. Oceněna byla podpora kritického myšlení a aktivní zapojení mládeže do života komunity. Knihovna Třinec je knihovnou, galerií, infocentrem a kavárnou. Knihovna připravuje celoroční programy s pečlivou dramaturgií. Ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity rozvíjí své knihovnické služby.

Zvláštní ocenění v této kategorii dostala Městská knihovna Mikulov za projekt Kniha do vlaku. Knihovna nabídla ve spolupráci s Českými drahami cestujícím novou službu, při níž si mohou ve vlaku vybrat knihu a vrátit za ni jinou. Do projektu se již zapojily desítky měst.

Městskou knihovnou roku je Knihovna města Olomouce. Současnému vedení knihovny se podařilo postupnými kroky a ve spolupráci s architektem proměnit interiér knihovny v moderní a příjemný prostor, který láká k návštěvě, k četbě a studiu.

Soutěž Knihovna roku chce vyjádřit ocenění pracovníkům knihoven a podněcovat k tomu, aby knihovny především v malých městech a obcích sloužily také jako centra kulturního a společenského života. V Česku funguje jedna z nejhustších sítí veřejných knihoven v Evropě.