Dox žije ve Skvělém novém světě, kde se utopie stala realitou

Když psal George Orwell román 1984, sotva asi tušil, že to, co zobrazil jako dystopickou vizi budoucnosti, se promění ve skutečnost. Centrum současného umění Dox se spolu s dalšími umělci noří do Skvělého nového světa a do 25. ledna 2016 se zabývají tématy společenského dohledu, konzumní společnosti a světa médií. „Odkazují bohužel k budoucnosti, která už nastala."

Kryštof Kintera / Plumbarman
Zdroj: Centrum současného umění DOX

Ray Bradbury s Fahrenheitem 451, Aldous Huxley a jeho Brave New World nebo už zmíněný Orwell a další desítka umělců posloužila jako výchozí bod expozice, která zjišťuje, že jejich vize absurdity se staly realitou. Spisovatelé chtěli svými díly varovat před kontrolou občanů založenou na psychické manipulaci, strachu a totální absenci soukromí. Cílem bylo čtenáře vyburcovat.

Huxley spatřoval ve 30. letech minulého století zásadní hrozbu v technologických intervencích vedoucích k řízenému rozkastování společnosti a Bradbury předpověděl v 50. letech vítězství povrchní kultury masových médií nad společností uznávající hodnotu knih.

Od Života v kleci až k Absolutnímu štěstí

Skvělý nový svět provede návštěvníka několika sekcemi. Život v kleci nabídne fotografie, malby a instalace soch diktátorů odkazující k ideologické propagandě, šíření strachu a terorizování občanů. Tvůrci se snaží připomenout, že v současnosti existují země, kde orwellovský svět žije.

K současnosti odkazuje i sekce Svoboda v bublině, která varuje před dobrovolnou spoluprací manipulovaných. Malby amerického umělce Williama Bettse vznikající ze záznamů veřejných kamer odkazují k všudypřítomnému monitorování našich aktivit. 3D portréty umělkyně Heather Dewey-Hagborgové, vytvořené na základě analýzy DNA z nedopalků, vlasů a jiných materiálů nalezených na ulici, upozorňují na nebezpečí geneticky kontrolované kultury.

Třetí část výstavy Odtržení se ve spolupráci s divadlem Farma v jeskyni věnuje neviditelné kategorii „odpadlíků", jejichž citlivost či neschopnost adaptace na výkon a funkci je v soukolí dnešní hypermoderní společnosti odsoudila do role „pacientů". Na závěr příchozí dospějí k Absolutnímu štěstí

Video Události v kultuře
video

Skvělý nový svět v DOX