Smutné memento: Z nádraží Bubny znovu vedou koleje do neznáma…

Nádraží v pražských Bubnech je bolestně spojeno s deportacemi českých Židů do koncentračních táborů. Proto se společnost Památník Šoa Praha rozhodla vytvořit zde pietní prostor, který bude připomínat oběti válečných deportací i pasivní přihlížející. V pondělí zde bylo odhaleno dílo sochaře Aleše Veselého Brána nenávratna. Kolejnice vedoucí do nebe je pomyslným základním kamenem budoucího památníku. Podívejte se na fotografie Jana Langera:

Dvacetimetrová kolejnice, která směřuje k nebi, je symbolem brány, kterou procházely válečné transporty a podle autora lze vztyčenou kolej vnímat také jako Jákobův žebřík, bránu do nebes. Brána nenávratna však neodkazuje pouze na přestavbu budovy nádraží v Památník ticha, ale i na změny v okolí Bubnů. Vznikne zde totiž nová čtvrť, jejíž dominantou bude právě Památník ticha. O odhalení sochy čtěte více zde.

Památník by se měl otevřít na podzim roku 2016. Na nádražní se budou nacházet expozice, budou se zde konat sezonní výstavy, výukové programy nebo promítání. Vznikne zde zkrátka moderní prostor pro veřejný dialog o minulosti a jejím vlivu na přítomnost. Obecně prospěšná společnost Památník Šoa Praha vznikla za účelem přestavby nádraží Praha-Bubny už v roce 2012. Cestu k památníku popsala výstava na Novoměstské radnici.