Legendární Zpívánky přišly o otce. Zemřel Pavel Jurkovič

Ve věku jednaosmdesáti let dnes náhle skonal hudební skladatel a pedagog Pavel Jurkovič, mimo jiné popularizátor lidových písní a autor televizního pořadu Zpívánky. Smutnou zprávu potvrdila umělcova dcera Barbora. Poslední rozloučení, k němuž bude mít přístup i veřejnost, se uskuteční v pravé poledne 11. února v bazilice sv. Markéty v Břevnovském klášteře v Praze. 

Jurkovič se narodil v roce 1933 ve Starém Poddvorově na Hodonínsku. Právě rodné Podluží v něm formovalo vztah k muzice a přikláněl se tak ke zdejší hudební tradici. V letech 1968 až 1975 spolupracoval jako zpěvák, instrumentalista, upravovatel lidových písní a textař se souborem Chorea Bohemica, později s řadou jiných souborů a kapel. Některé soubory jako Musica Poetica nebo Musica Humana sám založil a vedl. Jako sólista, zpěvák a instrumentalista se podílel na více než 120 zvukových nosičích. Uplatnil se v nahrávkách středověké, renesanční a barokní hudby i jako interpret současných vokálních skladeb.

S rozhlasem spolupracoval zejména na hudebních pořadech pro děti, které neopustil ani na přelomu 80. a 90. let coby redaktor dětského časopisu Sluníčko. Právě na jeho stránkách publikoval vlastní úpravy lidových písní pro nejmenší, stejně jako to později dělal v časopise Květy. Podepsán je jako autor pod mnoha hudebními pořady České televize, třeba populárními Zpívánkami. Sám přiznal, že na lidové a dětské písničky nedá dopustit: „Pokud jde o děti, domnívám se, že lidová písnička je hudební abeceda. Tam by se mělo začít.“

Jeho úsilí v hudební pedagogice významně ovlivnilo postgraduální studium u slavného skladatele Carla Orffa v Salcburku v letech 1965 až 1967. Stal se prvním propagátorem Orffova didaktického systému na našich školách. Je spoluautorem mnoha učebnic a metodických příruček pro učitele hudební výchovy, na toto téma publikoval rovněž v odborné literatuře. V roce 1980 získal Výroční cenu Československého rozhlasu za tvorbu pro děti a v roce 1996 Cenu České hudební rady za iniciativní počiny v hudební výchově.