Krumlovský zámek obdržel „Oscara“ pro památky

Český Krumlov - Zámek v Českém Krumlově se dostal mezi vybrané památky, které byly oceněny Evropskou komisí a nadací Europa Nostra za přínos při záchraně kulturního dědictví. S vítěznou nominací ve své kategorii se pojí odměna deset tisíc eur, tedy přibližně 251 000 korun.

Českokrumlovský zámek získal ocenění v kategorii památkové péče za restaurační práce provedené na jižním průčelí Horního hradu. Porota projekt ohodnotila jako vynikající příklad citlivého přístupu k restaurování historických objektů, díky kterému se daří uchovat autenticitu, a tento počin podle ní vytvořil nové normy památkové péče v českých zemích. Při opravách se totiž používaly pouze tradiční materiály i postupy.

„Použitá tzv. konzervační cesta obnovy památkového objektu je velmi šetrná a podtrhuje autenticitu a původnost stavby. Práce na obnově oceněné jižní fasády začaly v roce 2004, celý proces měl 6 etap, z nichž každá stála v průměru 4 až 5 milionů korun, podle náročnosti. Dohromady bylo na restaurování fasády Horního hradu vynaloženo zhruba 30 milionů,“ shrnuje kastelán českokrumlovského zámku Pavel Slavko.

Technologii popisuje Slavko jako sycení do živé, degradované omítky vápennou vodou. „Je to původní klasická technologie, která byla architektem a technologem znovu objevena a použita při opravách památkových objektů,“ dodává kastelán, který zároveň odhalil, že při restaurování docházelo k novým objevům. Byly např. identifikovány původní gotické zdi, překvapující byla celá renesanční fáze zámku, nálezy jednotlivých fragmentů potvrdily dále dohady, že celé jižní průčelí bylo v 16. století barevné.

Slavko také zdůraznil, že tuto cenu získal Český Krumlov v krátké době již podruhé. Před pěti lety Evropská komise a nadace Europa Nostra odměnily práce na obnově unikátního barokního divadla a jeho depozitáře. „Myslím, že takový úspěch v tak krátké době se zatím ještě nikomu nepovedl,“ doplnil kastelán.

Cenu ve stejné kategorii získalo ještě archeologické naleziště Skarkos v Řecku a projekt na restaurování a nové využití továrny Van Nelle v nizozemském Rotterdamu.

Ocenění v kategorii výzkumu dostal katalog španělských vojenských opevnění, který vypracovalo sdružení Asociación Espanola de Amigos de los Castillos. Tento projekt porota ohodnotila jako zásadní přínos pro zvýšení povědomí veřejnosti o vojenském kulturním dědictví ve Španělsku.

Cena za dobrovolnou pomoc míří do Nizozemska, kde se do záchrany historických center měst podařilo zapojit občanskou společnost. Jako nejlepší vzdělávací a osvětový projekt bylo vyhlášeno Mezinárodní školící středisko péče o kulturní stavební dědictví na rumunském zámku Bánffy.

Do soutěže se letos sešlo 109 přihlášek a nominací z 29 zemí včetně například Ruska, Švýcarska nebo Moldavska.

Europa Nostra je celoevropská federace pro kulturní dědictví, která byla založena v roce 1963. Sdružuje více než 200 neziskových organizací působících v Evropě v oboru záchrany a péče o kulturní dědictví. Úzce spolupracuje s Radou Evropy a UNESCO. Stejnojmenná cena, kterou každoročně uděluje od roku 2002, se stala oficiální cenou Evropské unie za význačný počin při ochraně kulturního bohatství.

Česko se mezi oceněnými objevilo už několikrát. Předloni porota ocenila projekt na záchranu gotických deskových maleb Mistra Theodorika z kaple svatého Kříže na Karlštejně, v roce 2003 zabodovala restaurovaná Svatojiřská sbírka následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d'Este ze zámku Konopiště a o rok dříve ocenění obdržel projekt na obnovení barokního zámeckého divadla v Českém Krumlově.