Svět tváří zaujatých svou prací odhaluje Karel Meister

Praha - V těchto dnech vychází obsáhlá monografie s výstižným názvem Dva světy Karla Mistra. Publikace  je souborem asi jednoho tisíce, povětšinou dosud neuveřejněných fotografií našich předních odborníků z prostředí medicíny a též významných představitelů života kulturního a společenského. Fotografie jsou doplněny texty Jana Svačiny, které přibližují okolnosti jejich vzniku. Závěr publikace tvoří stručné životopisy všech zhruba zobrazených osobností.

Mgr. Karel Meister nefotografuje jen herce, ale i vědce, výtvarníky, spisovatele, církevní hodnostáře, politiky, sportovce a další osobnosti různých profesí. Jeho fotografie tak představují dva světy: svět známých a svět méně známých tváří, i když ve skutečnosti jde o svět jeden: svět tváří zaujatých svou prací. 

Karel Meister (1943) - vystudoval herectví na DAMU. Má za sebou angažmá v různých divadlech i několik filmových a televizních rolí. V 70. letech se však stále více věnoval svému koníčku, fotografování, až nakonec herectví zcela ustoupilo a Meister se vydal na dráhu  profesionálního fotografa. Nicméně divadlu zůstal do značné míry věrný, protože v oblasti fotografie se zaměřil zejména na tzv. divadelní fotografii. Nezůstal však jen u ní, ale proslul i svými nevšedními portréty vědeckých kapacit naší medicíny a v nemalé míře se věnuje rovněž volné tvorbě.

Obálka publikace
Obálka publikace