Mladá malba bez vítěze, ale ne bez budoucnosti

Dva hlavní cíle sledují Ceny kritiky pro mladou malbu, které každoročně uděluje jejich pořadatel: hledat nové přístupy k malířské tvorbě a poskytnutím výstavních příležitostí finalistům a laureátům soutěže usnadnit jejich vstup na profesionální výtvarnou scénu spolu s mediální podporou jejich tvorby. V letošním 6. ročníku bylo finalistů devět z celkového počtu více než 60 uchazečů. Výstava devíti autorských osobností a jejich výtvarných konceptů byla zahájena 31. ledna v pražské Galerii kritiků a potrvá do 24. února.

Hodnocena jsou první tři pořadí. Soutěže se může zúčastnit umělec do 30 let věku na návrh nominátorů z řad pedagogů vysokých škol, renomovaných umělců, kritiků, neziskových galeristů a členů poroty. Cenu samotnou představuje výstava finalistů v únoru 2013 v Galerii kritiků a pro každého laureáta samostatná výstava ke konci kalendářního roku. Dále je z okruhu laureátů vybrán kandidát na týdenní rezidenční stáž a výstavní prezentaci v sídle jednoho z Českých center v zahraničí. Ale i diváci se mohou účastnit hodnocení – mohou vybrat svého favorita a udělit mu Cenu sympatie.

Finalisty 6. ročníku Cen kritiky pro mladou malbu jsou Ondřej Basjuk, Tomáš Jetela, Ludmila Hrachovinová, Radim Langer, Edita Pattová, Ondřej Petrlík, Kristýna Šormová, Petr Tejkal a Klára Vystrčilová. Hlavní cena nakonec udělena nebyla, za to na druhém místě se umístili dva mladí výtvarníci - Tomáš Jetela a Ondřej Basjuk. Třetí místo patří Kristýně Šormové a sympatie diváků si získala Klára Vystrčilová.

Významným momentem pravidel soutěže je, že Ceny kritiky se neudělují za pouhé jedno vystavené dílo, ale za tvorbu vybraného kandidáta v rozmezí posledních dvou let doloženou anotací a tištěnou či elektronickou dokumentací. Zadání soutěže „malba a její přesahy“ je stanoveno tak, aby autorům poskytlo maximální tvůrčí volnost co do výběru námětu, zvolených technik a doslova mixu výtvarných médií, aby malba nebyla ničím omezována. A tak můžeme ve vystavených dílech sledovat spolupráci malby s jinými prostředky výtvarného sdělení, kdy se svou jinakostí vzájemně doplňují a obohacují.

Vznikla celá škála pozoruhodných prací, ve kterých je malba buď zcela autonomní, v klasickém slova smyslu, a mluví „sama za sebe“ (Tomáš Jetela, Kristýna Šormová, Ludmila Hrachovinová), nebo vrůstá do prostoru či jiné elementy vrůstají do ní pomocí nejrůznějších finesů plasticity a použitých materiálů – železné piliny, prach, dokonce asfalt, lepidlo, včelí vosk nebo bavlna. Plnohodnotnou součástí obrazů a průnikem malby do trojrozměrného prostoru jsou také instalace drobné plastiky z keramiky, červené hlíny a vosku (Radim Langer) nebo závěsná instalace z malovaného autoskla (Edita Pattová). Své malby tato autorka navíc rozpohybovala projekcemi a zvukem (Rituál, Africký tygr).

Mladí umělci narušují výsečemi a torzy samotný formát obrazu a teprve divákovo soustředěné vnímání je složí dohromady a objasní smysl díla a této hry (Ondřej Basjuk, Ondřej Petrlík), pracují koncepčně ve větších celcích (Hranice Ondřeja Basjuka, Galerie 2 Petra Tejkala), naznačují symbolikou tvaru abstrahovaného k prazákladu (Ondřej Petrlík). Vedle prací okouzlujících svou vytříbenou noblesní estetikou stojí díla principiálně deklarující zcela opačná estetická východiska; síla tzv. „ošklivého umění“ neztratila pro mladé tvůrce nic ze své přitažlivosti, stejně jako snový a vždy poněkud obskurní surrealismus je pořád jedním z mohutných inspiračních zdrojů.

Bude zajímavé sledovat následně samostatné výstavy laureátů, které umožní představit vítěze v širším kontextu jejich tvorby.

VÝSTAVA FINALISTŮ 6. ROČNÍKU CEN KRITIKY PRO MLADOU MALBU. Pořadateli soutěže jsou Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Česká sekce AICA, Galerie kritiků a Fond ceny kritiky. Kdy a kde: Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31, 1. patro; do 24. 2. 2013.