OSA dostal od ÚOHS pokutu 10 milionů. Vymáhal poplatky u prázdných hotelových pokojů

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA) dostal pokutu 10,67 milionu korun za zneužití dominantního postavení. Pokutu, která zatím není pravomocná, svazu uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za postup v letech 2008 až 2014, když požadoval po ubytovacích zařízeních platbu za přijímač v pokoji i v případě, že v něm nebyl nikdo ubytován. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Zdroj: uohs.cz

Svaz porušil podle ÚOHS nejen zákon o ochraně hospodářské soutěže, ale i soutěžní pravidla Evropské unie.

„Ke zneužití došlo tím, že v uvedeném období účastník řízení ve svých sazebnících nezohledňoval obsazenost pokojů v ubytovacích zařízeních. Provozovatelé ubytovacích zařízení tak platili za licence i v případě, že v pokoji nebyl reálně nikdo ubytován,“ uvedl mluvčí úřadu Martin Švanda. 

Až do roku 2008 OSA obsazenost pokojů při výpočtu autorské odměny zohledňoval. „Požadavek platby autorské odměny i tehdy, kdy prokazatelně nemohlo dojít k užití díla, tedy když pokoj nebyl obsazen ubytovaným hostem a nebylo mu tak poskytováno žádné protiplnění, nelze považovat za přiměřenou obchodní podmínku, tudíž nesplňuje podmínku proporcionality vzájemného smluvního plnění a protiplnění,“ uvedl Švanda.

OSA podal rozklad proti rozhodnutí

Místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Hynek Brom pro ČT uvedl, že podnět k prošetření situace podal v roce 2017 Svaz léčebných lázní ČR. OSA podle něj zneužil své obchodní postavení při uzavírání smluv, dříve prý byla obsazenost pokojů zohledňována. Dodal, že se vycházelo i z podobných případů v EU, například v Německu.  Pro výši pokuty byl rozhodující charakter provinění a způsob spáchání, ne to, zda došlo k porušen jen českého či i evropského práva.

Video Studio ČT24
video

Pokuta pro Ochranný svaz autorský od ÚOHS pohledem obou stran

Předseda představenstva Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním Roman Strejček uvedl, že OSA se neztotožňuje se závěry úřadu a podal proti nim rozklad. Dodal, že v zahraničí podobné svazy jako OSA nezohledňují obsazenost pokojů. Zpoplatňování i neobsazených pokojů zdůvodňoval tím, že hoteliér požívá licenci od OSA i ke své propagaci. 

Vybraná částka roste

OSA zastupuje nejen české, ale i zahraniční autory, svým postupem v letech 2008 až 2014 tak ovlivnil i obchod mezi členskými státy.

Ochranný svaz autorský inkasoval za rok 2018 pro autory skladeb 973,2 milionu korun, o 14 milionů korun více než o rok dříve. Více než 195 tisícům nositelů práv vyplatil na honorářích 761,78 milionu korun za více než 976 500 skladeb.

OSA byl založen 9. října 1919 první ustavující valnou hromadou. Navázal na činnost Ochranného sdružení spisovatelů, skladatelů a nakladatelů hudebních děl. Kromě OSA působí v Česku i další kolektivní správci autorských práv, například Intergram zastupující umělce a výrobce zvukových a zvukově-obrazových záznamů, Divadelní, literární a audiovizuální agentura Dilia nebo Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (OOA-S).