Za čtvrtletí dostaly e-shopy od inspekce pokuty za 1,3 milionu, jeden skončil

Česká obchodní inspekce (ČOI) rozdala ve druhém čtvrtletí e-shopům pokuty dosahující hodnoty 1,27 milionu korun. Pokuty udělovala za porušení předpisů. Z celkem 269 peněžních trestů dostaly nejvyšší servery hobbyeshop.cz, mobilyatablety.cz a okay.cz. Nedostatky inspektoři zjistili v 90 procentech kontrol, což je o pět procentních bodů víc než na začátku roku. ČOI se při kontrolách zaměřuje na problematické e-shopy.

ČOI se při kontrolách nejčastěji setkávala s porušováním zákona o ochraně spotřebitele. „Konkrétně se jednalo o klamavé obchodní praktiky, které prodejci při této formě obchodování dlouhodobě používají. Provozovatelé internetových obchodů v mnoha případech neinformují spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,“ uvedl ředitel inspekce Mojmír Bezecný.

Z 277 uskutečněných kontrol inspektoři ve 250 případech zjistili porušení zákonných povinností. Kontroly se zaměřily na rizikové obchody a vycházely i z podnětů spotřebitelů, kterých přišlo 1370. „Vysoký podíl kontrol se zjištěním nelze považovat za stav elektronického obchodování v rámci celé ČR,“ dodal mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Nejvyšší pokuty dostali provozovatelé tří webových portálů. Hobbyeshop.cz ve výši 50 tisíc korun za porušení zákonné povinnosti vytvořit podmínky pro výkon kontroly ČOI a poskytnout kontrolujícím potřebnou součinnost. Bezprostředně poté oznámil hobbyeshop.cz na svých stránkách, že po 12 letech ukončuje svůj provoz.

E-shop mobilyatablety.cz dostal pokutu 40 tisíc korun za prodej nebezpečného výrobku, který mohl elektrickým proudem poškodit zdraví spotřebitele. Okay.cz dostal rovněž čtyřicetitisícovou pokutu. Prodávající v době nabídky výrobku nezajistil písemné informace o vlastnostech výrobku, způsobu užití, údržbě a o nebezpečí v českém jazyce.