Počet podnikatelů i firem v únoru rekordně vzrostl

V únoru přibylo 2316 obchodních společností a 1461 fyzických osob s oprávněním podnikat. Jde o jedny z největších měsíčních přírůstků za mnoho let. Celkem vzniklo 3171 firem a 5294 fyzických osob začalo podnikat. Zároveň zaniklo 855 obchodních společností a přestalo podnikat 3833 fyzických osob. Vyplývá to z analýzy analytické společnosti CRIF s využitím dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Zdroj: ČTK/Tetra Images Autor: Jamie Grill

„Počet nových obchodních společností i jejich čistý přírůstek byl v únoru druhý nejvyšší za posledních sedm let, za které máme k dispozici podrobná data. Více obchodních společností v jednom měsíci vzniklo a také přibylo pouze v listopadu minulého roku,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Počet obchodních společností založených v jednom roce se zvyšuje několik let. Odpovídá to zlepšující se ekonomické situaci.

Počet obchodních společností rostl v únoru ve všech krajích. Nejvíce jich vzniklo i zaniklo v Praze, kde na 1256 nových společností připadlo 357 těch, které zanikly. Čistý přírůstek tak činil 899 firem. Následovaly Jihomoravský kraj s přírůstkem 321 obchodních společností a Středočeský kraj, kde činí čistý přírůstek 240 firem.

Nejméně nových společností přibylo v Libereckém (35) a v Karlovarském kraji (41). V obou shodně vzniklo 53 nových firem, což je nejméně ze všech krajů. V Karlovarském kraji zároveň zaniklo 12 firem (nejméně ze všech krajů), v Libereckém kraji jich zaniklo 18.

Vede počet firem v obchodu 

Nejvíce firem přibylo v obchodu, konkrétně 613 při 913 nových a 318 zaniklých společnostech. Následovalo odvětví profesní, vědecké a technické činnosti s přírůstkem 456 firem při 534 nových a 78 zaniklých společnostech a zpracovatelský průmysl s přírůstkem 236 firem při 339 nových a 103 zaniklých.

„Trendem posledních čtyř let byl snižující se zájem o podnikání formou fyzických osob podnikatelů, který koresponduje s růstem zaměstnanosti. Vysoký čistý přírůstek podnikajících fyzických osob ze začátku letošního roku je důsledkem nižšího počtu ukončených podnikatelských oprávnění, nikoli většího počtu nových oprávnění. Jedním z důvodů je delší dobu trvající konjunktura a nízká nezaměstnanost,“ doplnila Kameníčková.

Nejvyšší přírůstek podnikajících fyzických osob zaznamenala Praha, kde jich v únoru přibylo 435. Následovaly Středočeský kraj s přírůstkem 198 fyzických osob podnikatelů a Jihomoravský kraj s přírůstkem 176 fyzických osob podnikatelů. Naopak v Karlovarském kraji jich 48 ubylo.

Polovina nových podnikatelů, kteří v únoru zahájili činnost, spadala do věkové skupiny lidí do 30 let. Další více než čtvrtinu tvořili podnikatelé ve věku 31 až 40 let. Naopak zaniklá podnikatelská oprávnění patřila téměř z poloviny lidem starším 61 let a z 18 procentům podnikatelů ve věku 51 až 60 let.

Uložit