Rozpočet dosáhl v dubnu nejlepšího přebytku v historii České republiky

Přebytek státního rozpočtu činil v dubnu 30,5 miliardy korun. Meziměsíčně sice poklesl o zhruba třináct miliard korun, pořád ale jde o nejlepší dubnový výsledek od roku 1993. Vloni v dubnu byl rozpočet ve schodku 0,4 miliardy korun.

Video Studio ČT24
video

Bureš: Výsledek na měsíc duben je pravděpodobně o poznání lepší, než si stát představoval

„Nejvyšší dubnový přebytek rozpočtu je doprovázen vzestupem daňových příjmů bezmála o desetinu. To v podmínkách snižování daňové zátěže obyvatelstva, ke kterému již třetím rokem v České republice dochází, považuji za dobrý výsledek,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš (ANO).

Hlavní ekonom Poštovní spořitelny Jan Bureš ale míní, že změny v daních sice vedly u části obyvatel k lehkému snížení daňové zátěže, ale nejsou to žádné výrazné změny. „Pokud se díváme na mezinárodní srovnání, pořád vychází Česko jako země, kde je především zdanění pracujících poměrně vysoké,“ dodal Bureš.

Daňové příjmy bez sociálního zabezpečení ke konci dubna meziročně stouply o 16,1 miliardy na 186,1 miliardy korun. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení meziročně stouply o 8,1 miliardy na 139,2 miliardy korun. Inkaso daně z přidané hodnoty (DPH) v meziročním srovnání stouplo o 1,3 miliardy na 77,6 miliardy korun.

„S ohledem na růst inkasa lze usuzovat, že kontrolní hlášení má především preventivní charakter, což se projevilo především poklesem tzv. fiktivních faktur, kterými si plátci snižovali svou vlastní daňovou povinnost,“ uvedlo ministerstvo financí. Negativně je pak podle ministerstva tempo růstu DPH ovlivněno lednovou změnou rozpočtového určení daní, kdy vzrostl podíl krajů na celkovém výnosu DPH ze 7,86 procenta na 8,92 procenta.

Schodkový duben, méně peněz z fondů EU

Celkové příjmy rozpočtu ke konci dubna meziročně stouply o 27,6 miliardy na 427,7 miliardy korun. Celkové výdaje státu meziročně klesly o 3,3 miliardy na 397,1 miliardy korun.

„Podle mě je to v drtivé části příběhu o výrazně rychlejším růstu české ekonomiky, především o rychlejší spotřebě domácností.“

Jan Bureš

hlavní ekonom Poštovní spořitelny

Největší objem výdajů rozpočtu je určen na sociální dávky. Ke konci dubna na ně z rozpočtu putovalo 169 miliard korun, tedy meziročně o 4,4 miliardy více.

Hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč si všímá toho, že v samotném dubnu se hospodařilo se schodkem 13,1 miliardy korun. „V dubnu se projevil slabší příliv prostředků z fondů Evropské unie: silný objem a silný meziroční růst těchto příjmů, pozorovaný v letošním prvním čtvrtletí, nebyl dlouhodobě udržitelný,“ uvedl Jáč. Zatímco za první čtvrtletí šlo o 78,8 miliardy korun, v dubnu to bylo 7 miliard korun.

„Jakkoliv duben sám o sobě zaznamenal schodek, tak vývoj rozpočtového salda za první čtyři měsíce letošního roku jako celek naznačuje, že by se vládě skutečně mělo podařit stlačit letošní rozpočtový schodek pod jeho loňskou úroveň. Pozitivní vývoj na trhu práce a rostoucí spotřeba domácností vytvářejí pro zlepšení rozpočtového salda potřebnou platformu,“ okomentoval Jáč. Na celý letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 70 miliard korun.