Spory o spotřebitelské úvěry možná budou řešit pouze soudy, žádní rozhodci

Rozhodčí doložky by do budoucna měly zmizet ze smluv o spotřebitelském úvěru. Cílem je více chránit spotřebitele. Podle poslance Jaroslava Klašky (KDU-ČSL) v praxi poskytovatel úvěru sestavuje smlouvu, už do ní stanoví rozhodce a na konci řetězce je pak exekutor. Sněmovní rozpočtový výbor doporučil změnu při projednávání vládního návrhu zákona o spotřebitelském úvěru.

„Bude to v podstatě znamenat, že spory ze spotřebitelských smluv budou rozhodovat výhradně soudy,“ řekla náměstkyně ministra financí Lenka Jurošková. S pozměňovacím návrhem vyjádřila souhlas. Změna se bude vztahovat na nové smlouvy uzavřené po účinnosti nového zákona.

Cílem změny je, aby poskytovatelé úvěrů měli prospěch z toho, že půjčují peníze, ale aby neměli prospěch z toho, že jim dlužník peníze vrátit nemůže, uvedl zpravodaj poslanec Jaroslav Klaška (KDU-ČSL). Pozměňovací návrh podal proto, že se instrumentu rozhodčí doložky „skrze lidskou chamtivost zneužívalo.“

„Tento pozměňovací návrh jsem podal proto, že skrze lidskou chamtivost se tohoto instrumentu zneužívalo.“

Jaroslav Klaška

poslanec KDU-ČSL

Zneužití rozhodčí doložky se Parlament snažil zamezit v roce 2011, kdy je změnou zákona vyňal ze smluv. Klienti je tak musí podepisovat zvlášť. Má to snížit počet klientů, kteří by ji podepsali, aniž to měli v úmyslu. Podle názoru ministerstva financí to ale nestačilo, řekla Jurošková. Proti rozhodčím nálezům se podle ní klienti můžou bránit jen velmi špatně.
Vládní předloha předpokládá zejména to, že spotřebitelé budou moci splatit dluhy z úvěrů prakticky kdykoliv, omezí se také sankce za pozdní splátky. Zvýší se odpovědnost věřitele za poskytnutí úvěru.

Video Události
video

Rozhodčí doložky

Předlohu doporučil schválit s úpravami taky ústavně-právní výbor. Podpořil například návrh na snížení počátečního kapitálu nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů na nejméně 15 milionů korun. Vláda navrhuje minimálně 20 milionů korun.

V případě hypotečních úvěrů bude možné podle vládního návrhu předčasné splacení jednou do roka. Rozpočtový výbor nepodpořil pozměňovací návrh, aby předčasné splacení hypotéky bylo bez sankčního poplatku. Výbor taky nepodpořil návrh, aby dlužník mohl splatit ročně až 25 procent hypotéky bez sankce místo vládou navrhovaných 20 procent. Nepodpořil ani jednorázové splacení bez sankce při prodeji nemovitosti, na kterou je hypotéka poskytnuta, řekl předseda výboru Václav Votava (ČSSD).

Poskytovatel si má ověřit schopnost splácet

Úvěr by měl podle zákona věřitel poskytnout jen tomu, kdo jej bude schopen ze svých příjmů řádně splácet. Pokud tuto schopnost poskytovatel neprověří, bude smlouva o úvěru neplatná a spotřebitel nebude muset platit žádný úrok a dostane už zaplacené úroky zpět. Jistinu pak splatí podle svých možností.

Poskytovatel bude mít podle předlohy při prodlení spotřebitele se splácením úvěru vedle smluvního úroku nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vymáháním dluhu, zákonný úrok z prodlení (nyní osm procentních bodů nad reposazbou ČNB) a smluvní pokutu 0,1 procenta denně z dlužné částky. V případě prodlení by celkově mohl naúčtovat penále a smluvní pokuty jen do 70 procent z výše úvěru, nejvýše však 200 tisíc korun. Rozpočtový výbor doporučil snížit tento strop ze 70 procent na 50 procent.