Brusel začal vyšetřovat daňové dohody Lucemburska s firmou McDonald's

Daňové dohody Lucemburska s americkou společností rychlého občerstvení McDonald's začala vyšetřovat Evropská komise. Výhodný režim, který Lucembursko firmě poskytlo, mohl být podle předběžného názoru komise v rozporu s unijními pravidly pro poskytování státní podpory.

Komise zjišťuje, zda Lucembursko neposkytlo řetězci restaurací rychlého občerstvení McDonald's v rámci daňové dohody nelegální státní pomoc. Vedení vyšetřování spadá pod pravomoc eurokomisařky pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerové. Ta uvedla, že smyslem mezistátních smluv o zamezení dvojího zdanění je vyhnout se dvojímu zdanění, a ne ospravedlnit „dvojí nezdanění“.

 Margrethe Vestagerová

Margrethe Vestagerová

eurokomisařka pro hospodářskou soutěž

„Rozhodnutí, které znamená souhlas s tím, aby McDonald's neplatil daně z evropských licenčních poplatků ani v Lucembursku ani v USA, je třeba velmi bedlivě zkoumat.“

Margrethe Vestagerová

eurokomisařka pro hospodářskou soutěž

Lucemburské ministerstvo financí na krok Evropské komise reagovalo krátkou tiskovou zprávou, podle které žádné daňové výhody společnosti McDonald's poskytovány nebyly. Lucembursko bude s komisí na vyšetřování plně spolupracovat, uvedlo ministerstvo. McDonald's pak očekává, že vyšetřování dopadne v jeho prospěch.

Začátek vyšetřování není konečným rozhodnutím, zainteresované strany teď mohou k postoji komise poskytnout připomínky. Daňová rozhodnutí členských zemí komise začala prověřovat v létě 2013.

Společnost McDonald's Europe Franchising nemusela na základě dvou daňových rozhodnutí lucemburských úřadů z roku 2009 platit v Lucembursku daň z příjmu. Zisky ale vykazovala velké, v roce 2013 například přes 250 milionů eur (skoro 6,7 miliardy korun). Jejich zdrojem byly poplatky provozovatelů z Evropy a Ruska za takzvané franšízy, tedy právo používat obchodní značku firmy a související služby.

Firma nedanila ani v Lucembursku ani ve Spojených státech

Lucemburské úřady totiž v prvním rozhodnutí došly k závěry, že zisky mají být daněny ve Spojených státech. Firma ale měla poskytnout potvrzení, že se tak skutečně stalo. Rozdíl mezi právními řády obou zemí však znamenal, že ačkoliv podle lucemburských zákonů měla společnost danit v USA, podle amerického práva tam nebyla daňově příslušná.

Lucembursko navíc následně ve druhém rozhodnutí potvrdilo, že příjmy firmy McDonald's Europe Franchising nepodléhají lucemburským daním, i kdyby se ukázalo, že nemohou být v USA zdaněny. Podle komise tímto druhým krokem lucemburské úřady v zásadě souhlasily s tím, že téměř všechny zisky firmy budou v zemi osvobozeny od daně.

V době vzniku uvedených dohod byl ve vrcholných postech lucemburské politiky současný předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Jean-Claude Juncker
Zdroj: ČTK/ZUMA
Autor: Delmi Alvarez

Evropská exekutiva nyní bude prověřovat, zda zejména druhý krok neposkytl firmě McDonald's výhodný daňový režim v rozporu s pravidly EU. Zajímat ji bude, zda se lucemburské úřady selektivně odchýlily od pravidel vlastního daňového práva a příslušné lucembursko-americké smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

Mluvčí Evropské komise odmítl názor, že vyšetřování nepovolené státní pomoci se soustředí jen na americké firmy. „Evropská soutěžní pravidla, včetně pravidel státní pomoci, uplatňujeme na všechny firmy, které operují na jednotném trhu. Nerozlišujeme, zda jsou malé či velké, evropské, japonské nebo čínské,“ uvedl mluvčí.