Počet dolarových milionářů v Česku je na historickém maximu

Minulý rok vzrostl počet dolarových milionářů v České republice o více než desetinu, momentálně jich je 21 400. Celosvětově jich přibylo 920 tisíc, což znamená, že je nyní na Zemi více než 14 milionu lidí, kteří mají majetek v hodnotě vyšší než jeden milion amerických dolarů. Vyplývá to ze zprávy společnosti Capgemini a RBC Wealth Management.

Zdroj: Isifa/Rex Features Autor: West Coast Surfer

Bohatství dolarových milionářů se zvýšilo především kvůli zlepšení ekonomiky a příznivému vývoji akciových trhů na rekordních 56,4 bilionu dolarů.

„Rok 2014 byl šestým rokem v řadě, kdy rostl počet a bohatství dolarových milionářů. Vysoká výnosnost vlastního kapitálu a výkonnost ekonomiky umožnily růst bohatství o zhruba sedm procent, což navazuje na dvouciferný růst z minulého roku,“ uvedl ředitel české Capgemini Zdeněk Přibyl.

Video Zprávy
video

Dolarových milionářů přibývá

Nejrychleji roste Indie

Převážná většina dolarových milionářů je téměř rovnoměrně rozdělena mezi Severní Ameriku, Evropu, Asii a Tichomoří. Podobně je tomu i s jejich bohatstvím. Oblast Asie a Tichomoří však patří k regionům s nejrychlejším růstem bohatství a v počtu dolarových milionářů mírně předstihla i Severní Ameriku.

Více než polovina globálního růstu dolarových milionářů byla v Číně a USA (celkem 52 procent). Největší nárůst zaznamenala Indie (26 procent) a Čína (17 procent). Jediným regionem, kde počet dolarových milionářů klesl, je Latinská Amerika (o dvě procenta).

V Evropě jejich počet stoupl o čtyři procenta. Při výhledu na několik dalších let Capgemini očekává, že Evropa bude ekonomicky posilovat a významně zde poroste počet dolarových milionářů i jejich bohatství.

Akcie překonaly hotovost

V Česku roste počet dolarových milionářů výrazně rychleji, než je celosvětový průměr. Přispívá k tomu i růst reálného HDP, státní úspory, růst cen nemovitostí a historicky nejvyšší přebytek zahraničního obchodu.

V minulém roce také akcie předstihly hotovost jako nejoblíbenější formu jmění dolarových milionářů. Tvořily průměrně 27 procent z portfolia. 26 procent svého majetku drží milionáři v hotovosti, především kvůli zachování stávajícího životního stylu. Zbytek bohatství mají v nemovitostech (dvacet procent), pevných výnosech (šestnáct procent) a alternativních investicích (deset procent).

Dolaroví milionáři mají i nadále zájem investovat své bohatství, odborné znalosti a čas do pozitivního sociálního dopadu. Celkem 92 procent z nich to vidí jako důležitou věc.