Agronom Růžek: Řepka je pro zemědělství výborná plodina

Praha - Biopaliva jsou kvůli přeměně krajiny na zemědělskou půdu horší než benzin a nafta. To je závěr odborné studie, kterou si nechali vypracovat Britové, Američané a Evropská unie. V Česku zabírá řepka olejka velkou část zemědělské plochy. Podle některých odborníků tato rostlina půdu vyčerpává, jiní ji naopak považují za velmi prospěšnou. Třeba podle agronoma Pavla Růžka z Výzkumného ústavu rostlinné výroby nechává řepka ornou půdu ve výborném stavu a pro zemědělství je to nenahraditelná plodina.

Řepková pole v Česku zabírají asi 400 tisíc hektarů z celkových téměř tří milionů hektarů orné půdy. V poslední době však na českých polích mírně ubývá. Podle Pavla Růžka z Výzkumného ústavu rostlinné výroby je řepka výbornou plodinou těžko nahraditelnou třeba pro ozimou pšenici. Právě obilovinám zasívaným po ní totiž řepka připravuje vhodnou ornou půdu.

  • Pavel Růžek, agronom Výzkumného ústavu rostlinné výroby: „Nechává půdu ve výborném stavu. Když se nechá výdrol, tak dokonce i obohacuje o organickou hmotu, takže z tohoto pohledu je řepka výbornou plodinou v zemědělství.“

Kritici často namítají, že pokud bychom plochy, kde se nyní pěstuje řepka, zatravnili a zalesnili, docílili bychom mnohem větších úspor skleníkových plynů než při pěstování řepky na biopaliva. „Může to být pravda a nemusí. Řepka nechává po dlouhou dobu během roku půdu krytou, takže brání erozi a různým devastačním věcem,“ tvrdí Růžek.

Často se také o řepce olejce říká, že ornou půdu nadměrně vyčerpává. „Ona je samozřejmě velkým příjemcem živin, protože je to veliká, krásná rostlina a prakticky odebírá velké množství živin, ale zároveň zanechává i živiny v půdě, mobilizuje je, dělá drenáž půdy, dělá některé věci, které jsou často opomíjeny,“ upřesňuje výzkumník z ústavu rostlinné výroby.

Drenáž půdy spočívá v tom, že na poli zůstávají posklizňové zbytky. „Obrovská výhoda je, že jsou uvnitř duté a všude okolo je makroedafon (soubor živočišných organismů - pozn. red.). Ona nám drenážuje půdu, což neumí skoro žádná plodina tak dobře jako právě řepka,“ říká Růžek. Právě díky drenáži pak dochází k větší infiltraci vody do půdy.

Video Agronom Růžek: Řepka nechává půdu ve výborném stavu
video

Agronom Růžek: Řepka nechává půdu ve výborném stavu

V hnojivech jsou ještě rezervy

Stinnou stránku pěstování řepky představuje ošetřování různými pesticidy včetně insekticidů. „V tom jsou určitě rezervy,“ dodává Růžek. I přesto ale považuje řepkový olej za jeden z vůbec nejkvalitnějších olejů, který je podle něj často opomíjený. „I v obchodních řetězcích se prodává více slunečnicový olej, přestože řepkový je kvalitnější,“ míní.

  • Pavel Růžek: „Má větší podíl nenasycených mastných kyselin. Tudíž ze zdravotního hlediska obsahuje omega 6 a omega 3 v ideálním poměru, takže z tohoto pohledu je velice dobrý a doporučoval bych všem posluchačům, aby si udělali na českém řepkovém oleji řízeček z českého masa, a určitě budou spokojeni.“

Růžek také vyvrací kritiku v souvislosti nejen se zápachem, ale i s nadměrným řepkovým pylem, jenž díky své lehkosti zalétává někdy i velmi daleko od polí. „Pyl řepky není lehký, mnohem lehčí je pyl větrosnubných rostlin, které se přenášejí vzduchem… Já si myslím, že řepka smrdí negativním lidem, pozitivním lidem voní,“ říká agronom s úsměvem.

  • Pavel Růžek: „Letos je rok půdy, takže bychom se o tu půdu měli starat a řepka tomu určitě přispívá.“