V malešické spalovně skončí díky nové technologii více odpadu

Praha – Největší česká spalovna komunálního odpadu v Praze Malešicích od října začala nově využívat odpad k výrobě tepla a elektřiny. Doposud dodávala do energetické sítě pouze páru, a nebyla tak schopna spálit veškerý odpad, který se v Praze vyprodukuje. Změnu umožnilo vybudování nové kogenerační jednotky, kterou v areálu spalovny postavily Pražské služby. Podobné zařízení už funguje i v dalších dvou velkých českých spalovnách – v Liberci a v Brně.

„Párou jsme zásobili cca 25 tisíc pražských domácností. Teď po zprovoznění kogenerační jednotky zásobíme nejenom teplem, ale i elektřinou cca 20 tisíc domácností,“ uvedl ředitel ZEVO Malešice Aleš Bláha.

Kogenerační jednotka, tedy zařízení na energetické využití odpadu, má maximální elektrický výkon 17,5 megawattu, maximální tepelný výkon činí 35 megawattů. „Z jedné sběrné nádoby směsného odpadu jsme schopní dodat tolik teplé vody, že se vlastně jsme schopni třicetkrát za den osprchovat. Co se týká elektrické energie, jedna směsná nádoba je nám schopna vyrobit tolik elektrické energie, která je zapotřebí pro sledování televizoru po dobu jedné hodiny ve 100 domácnostech,“ upřesnil radní pro životní prostředí pražského magistrátu Vladislav Mareček.

Malešická spalovna před zprovozněním jednotky ročně likvidovala jen dvě třetiny odpadu vyprodukovaného Pražany, tedy zhruba 200 tisíc tun. Zbylých 100 tisíc končilo na ďáblické skládce. Hlavně v letní sezoně totiž nebyl o páru zájem, a tak se nespalovalo, ale skládkovalo. Nyní díky výrobě zelené elektřiny spalovna pojede na plný výkon i v létě. „Smyslem toho všeho je, že v létě se pojede víc do elektrické energie a méně do tepla,“ podotkl Bláha.

Pražské služby za výstavbu kogenerační jednotky zaplatily přes miliardu a investice by se jim měla vrátit do sedmi let. Do budoucna by malešická spalovna chtěla obchodovat také se škvárou, vyhořelým odpadem, který se v západních zemích využívá jako základový materiál pro stavbu silnic.