Cizinec už může být v Česku notářem. Podmínka českého občanství od dubna neplatí

Od začátku dubna se mohou o notářství v České republice ucházet také občané Evropské unie a dalších evropských států. Hlásit se ale můžou jen do nově vyhlášených konkurzů. Už od dubna ale můžou žádat o zápis do seznamu notářských koncipientů. Velký nápor uchazečů z ciziny ministr spravedlnosti Jan Kněžínek nečeká. Cizinec, který chce být notářem, musí mít vystudovaná česká práva a umět česky. Novela notářského řádu reaguje na prohraný spor České republiky s Evropskou komisí. Podle Soudního dvora EU odporovala podmínka českého občanství unijnímu právu.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK Autor: Zavoral Libor

Novela notářského řádu platí od prvního dubna. „Tím získají občané Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace možnost přihlásit se do konkurzu na obsazení uvolněného notářského úřadu na území ČR,“ uvedl pro ČT prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Počet notářů je pevně stanovený zákonem. Uchazeči tak musí čekat, než se některý z úřadů uvolní. Teprve pak se můžou přihlásit do vypsaného výběrového řízení. „Nenastane tedy situace, že by si zahraniční notáři mohli od 1. dubna otvírat v České republice své vlastní notářské úřady,“ upřesňuje Neubauer.

Jiná situace je u notářských koncipientů, kteří pod vedením notáře získávají potřebnou praxi. Ti nemusí čekat, až skončí v úřadě někdo jiný. Stačí jim vysokoškolské právnické vzdělání, bezúhonnost a pracovní poměr u notáře. Také pro koncipienty se podmínka českého občanství ruší. O zápis do seznamu koncipientů tak mohou žádat už teď.

Davy zájemců? Stěží

Velký nápor cizinců o notářství se zatím nečeká. „Pořád platí základní podmínky. Musí být absolvovaná česká právnická fakulta. Musí ovládat úřední jazyk. Což je jazyk český. Jinými slovy v zásadě nelze očekávat nějaký příval cizinců,“ řekl po přijetí novely ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Podobný názor má i docentka občanského práva z Právnické fakulty UK Alena Macková: „Neočekávám, že by nastaly v personální situaci českého notářského stavu nějaké dramatické změny. A to proto, že kandidát musí splňovat další předpoklady. Mimo jiné úplné právní vzdělání, délku praxe a úspěšně složenou notářskou zkoušku.“

Novelu notářského řádu schválili zákonodárci ve zrychleném režimu letos v lednu, a to v reakci na rozhodnutí Soudního dvora EU ve sporu Evropské komise proti ČR z března loňského roku. Soud České republice vyčetl, že podmínka českého občanství porušuje unijní právo, konkrétně právo na volný pohyb osob. Stát se bránil, že notář v dědickém řízení vykonává veřejnou moc, a proto se na notáře vztahuje výjimka. „Tato argumentace neuspěla, stejně jako u řady jiných členských států,“ komentovala pro ČT členka Legislativní rady vlády Lenka Pítrová.