V Česku vzrostl počet předčasných porodů. Může za to asistovaná reprodukce i životní styl rodiček

V Česku stoupá počet předčasně narozených dětí. Z šesti procent ze všech porodů v roce 2002 vzrostl počet na současných osm procent. Za nárůstem stojí hlavně asistovaná reprodukce a vícečetná těhotenství, říká neonatolog Richard Plavka. Díky špičkové péči porodníků a specializovaných center mají dříve narozené děti vysokou šanci na normální život bez zdravotních komplikací včetně dětí s extrémně nízkou hmotností pod 500 gramů a narozené už od 22. týdne.

Video Události
video

Události: V Česku vzrostl počet předčasných porodů

„Faktorů je celá řada, v poslední době došlo k nárůstu především kvůli asistované reprodukci, kde se objevil velký počet vícečetných těhotenství, který se až zdvojnásobil,“ říká k příčinám předčasných porodů primář neonatologického oddělení Všeobecné fakultní nemocnice Richard Plavka.

Vícečetná těhotenství s sebou podle něj nesou více komplikací a ženy v jejich důsledku dříve rodí. Podle Plavky se však v současnosti už při asistované reprodukci preferuje přenos pouze jednoho vajíčka a nárůst počtu předčasných porodů se tak pomalu zastavuje.

Roli ve statistice však hraje také zvyšující se věk rodiček, s věkem totiž roste riziko předčasného porodu, jde ale podle Richarda Plavky pouze o desetiny procenta na vrub tohoto faktoru. Stejně tak termín porodu ovlivňují i nemoci ženy v průběhu těhotenství, genetické dispozice, případně životní styl nastávající matky.

Výhled porodnosti je stabilní

O předčasném porodu se mluví v případě, kdy dítě přichází na svět před 37. týdnem těhotenství a jeho hmotnost po narození nedosáhla 2500 gramů. O velmi nedonošeném novorozenci se pak hovoří tehdy, narodí-li se dříve než v 32. týdnu těhotenství. O předčasně narozené děti pečuje v Česku 12 specializovaných center. Lékaři umí pečovat i o děti od 24. týdne, podle přání rodiny i od 22. týdne.

Podle norské studie, která sbírala data od roku 1967 a kterou citoval vedoucí lékař perinatologického centra VFN Antonín Pařízek, čím dříve se dítě narodí, tím častěji má další zdravotní problémy. Prokázala se souvislost s chronickými plicními nemocemi, mozkovou obrnou, hluchotou a slepotou, ale také poruchami chování nebo poruchami autistického spektra.

Video Studio 6
video

Neonatolog: Nárůst předčasných porodů souvisí s větším počtem vícečetných těhotenství

Prognóza natality v Česku žádné výrazné zvýšení počtu porodů nenaznačuje. „Spíše se bude stabilizovat někde kolem 110 tisíc,“ podotýká primář pražské neonatologie, proto by podle něj stávající síť specializovaných center měla stačit. Upozorňuje ale na zastarávání lůžek, navíc trendem v neonatologii je „rodinná jednotka intenzivní péče, kde je matka přijata s dítětem a pod vedením sestry začíná matka provádět specializovanou péči“.

Pro správný vývoj novorozenců jsou podle odborníků zásadní první minuty a hodiny po narození. Jsou na speciálním lůžku s vyšší teplotou a napojení na dýchací přístroj. Zároveň lékaři okamžitě stimulují zažívací trakt dítěte mateřským mlékem. Snaží se také do ošetřovatelského procesu co možná nejdříve zapojit matku.