V Česku přibylo lidí, nejvíce z ciziny. Ženichům je u nás 30, nevěsty jsou o tři roky mladší

Počet obyvatel České republiky vzrostl za tři čtvrtletí letošního roku o 18,7 tisíce osob na 10,597 milionu. Na přírůstku se podílela zahraniční migrace, zejména z Ukrajiny a Slovenska,  uvádí Český statistický úřad (ČSÚ). Více lidí se také narodilo, než zemřelo. V meziročním srovnání přibylo také sňatků.

Podle předběžné statistické bilance za měsíce leden až září se počet obyvatel České republiky zvýšil o 18,7 tisíce na 10 597,5 tisíce. Většinu přírůstků zajistila zahraniční migrace, když z ciziny u nás v konečném důsledku přibylo 16,4 tisíce osob. O další 2,3 tisíce obyvatel se populace rozrostla díky převaze živě narozených nad zemřelými.

Počet přistěhovalců z ciziny přesáhl o 2,5 tisíce údaj za stejné období roku 2016. V obyvatelstvu nejvíce přibylo občanů Ukrajiny (4,2 tisíce) a Slovenska (3,2 tisíce). Třetí nejvyšší saldo patřilo občanům Rumunska (1,1 tisíce) a čtvrté občanům Bulharska (1 tisíc).

Mimo manželství se narodilo každé druhé dítě

Během tři čtvrtě roku se podle předběžných údajů živě narodilo 85,7 tisíce dětí, v meziročním srovnání o 200 méně. Méně dětí se narodilo vdaným, rozvedeným a ovdovělým ženám.

„Počet dětí narozených dosud nikdy neprovdaným ženám byl oproti tomu letos o 0,4 tisíce vyšší. Podíl dětí narozených mimo manželství vzrostl na 48,9 %, když v témže období roku 2016 byl 48,5 %. U prvorozených dětí podíl narozených mimo manželství dosáhl 58,6 %, u druhorozených 38,9 % a u dětí vyššího pořadí 42,0 %. Nejvíce dětí porodily ženy ve věku 30 let,“ píše ČSÚ.

Zdroj: ČTK/Picture Alliance
Autor: Jörg Lange

Podle předběžných údajů zemřelo za tři čtvrtletí letošního roku 83,4 tisíce osob, což je o 3,8 tisíce více úmrtí oproti loňsku. Nejvíce lidí zemřelo v lednu, kdy se u nás rozšířila chřipková epidemie - 12,3 tisíce zemřelých byl vůbec nejvyšším měsíčním počtem od roku 1996. Polovina lidí zemřela ve věku 78 a více let.

„Zemřelých dětí kojeneckého věku bylo 225, o 12 méně než ve stejném období roku 2016. Intenzita kojenecké úmrtnosti se meziročně snížila z 2,8 na 2,6 ‰,“ píší statistici.

Ženichem ve třiceti, nevěstou v sedmadvaceti

Podle nich se do konce září uskutečnilo 45,6 tisíce sňatků, tedy o 1,6 tisíce více než ve stejném období roku 2016. Počet sňatků rostl i v letech 2014 až 2016. Nejvíce vstupovaly páry do svazku manželského v červenci (9,8 tisíce), kdy se k tradičně voleným sobotním termínům připojil pátek 7. 7. 2017. Nejvíce ženichů uzavíralo sňatek ve věku 30 let, nevěsty nejčastěji ve věku 27 let.

Naproti tomu soudy vydaly podle dostupných informací v průběhu prvních tří čtvrtletí 18,9 tisíce rozhodnutí o rozvodu manželství, to je o 300 případů méně než ve stejném období roku 2016.

„Nejvíce rozvodů (43 %) vzešlo ze společného návrhu na rozvod obou manželů. Rozvedené manželství v průměru trvalo 14,8 let. U rozvodů převažovaly páry s nezletilými dětmi (11,2 tisíce) nad těmi bez nezletilých dětí (7,7 tisíce). Celkem se rozvod dotkl 17,6 tisíce dětí,“ uvádí data.