HIV pozitivní prostitutka stráví pět let ve vězení s ostrahou

Pražský vrchní soud o dva roky snížil trest HIV pozitivní prostitutce Sabině Kapurové, která měla sexuální styk s téměř čtyřmi desítkami mužů. Do vězení půjde místo sedmi na pět let. Odvolací senát přihlédl mimo jiné k tomu, že nikoho nenakazila, k činu se doznala a navíc je matkou dvou dětí. Rozsudek je pravomocný. Trest si žena odpyká ve věznici s ostrahou.

„Trest beze zbytku vystihuje škodlivost jednání i osobu obžalované,“ zdůvodnil předseda senátu Martin Zelenka, proč ženě snížil trest na samou spodní hranici trestní sazby. Za pokus o těžké ublížení na zdraví a šíření nakažlivé lidské nemoci ženě hrozilo až dvanáct let vězení.

Osmadvacetiletá žena se o svém onemocnění dozvěděla v roce 2012 během druhého těhotenství. V letech 2012 až 2016 ale klienty a některé partnery o svém onemocnění neinformovala, i když s nimi měla i nechráněný sexuální styk.

Podle obžaloby šlo o 37 mužů. Kapurová ale zopakovala, že nikomu ublížit nechtěla. „Mrzí mě to, nevím, co bych k tomu měla dodat,“ řekla v závěrečném vyjádření. Už dříve uvedla, že se HIV nakazila při aplikaci drog, k prostituci se rozhodla, když byl její přítel ve vězení. S muži prý měla většinou orální styk, dočetla se totiž, že u něj není riziko přenosu nemoci tak vysoké.

Obhájkyně Věra Nováková proto žádala, aby soud skutek překvalifikoval na šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti, za který by ženě hrozil maximálně rok: „Obžalovaná uvedla, že nikomu nechtěla ublížit, nikomu se nechtěla pomstít, věřila, že její počínání je minimálně rizikové a k přenosu nedojde.“

Podle soudce to ale není možné. „Ve vztahu k případu je podstatné to, kolik bylo poškozených a jakým způsobem s nimi styky prováděla (…) Je třeba zdůraznit jednu věc, riziko přenosu je možné i orálním stykem,“ upozornil soudce.