Biskupská výzva: Nejít k volbám není správným křesťanským postojem

Tuzemští biskupové v předvolební výzvě vybízejí křesťanské voliče k účasti na říjnovém hlasování o novém složení Poslanecké sněmovny. Nabádají je k podpoře těch, kdo berou vážně potřeby a utrpení druhých lidí v Česku i ve světě a odmítají nesnášenlivost. Absence u voleb není podle České biskupské konference „správným křesťanským postojem“.

Církevní hodnostáři ve své výzvě apelují na to, aby lidé nepodlehli nabídkám rychlé změny za každou cenu. „Často voláme po změně a hlasujeme spíš proti něčemu, než pro něco. Novinka na trhu a změna za každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, nikam nedopluje a veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu,“ píší, aniž by jmenovali konkrétní politické uskupení.

Podle špiček tuzemské katolické hierarchie je dobré podpořit dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco smysluplného budují; zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno za špatné, není podle českých biskupů dostatečný politický cíl.

Pozornost vzbudil už Duka

Výzva České biskupské konference je v posledních dnech druhou promluvou katolické církve k říjnovým volbám. Předseda konference, pražský arcibiskup Dominik Duka už minulý týden připomněl blížící se hlasování při svatováclavských oslavách ve Staré Boleslavi.

„Naši naději vidím v tom, že nám volby pomohou prosadit umlčovanou většinu,“ prohlásil tehdy s tím, že jedině tak se naplní úsilí o demokratickou společnost. „Jen tak nebude většina manipulována a ovládána rozmary některých menšin,“ dodal kardinál.

Slova českého primase vzbudila rozruch; podle některých komentářů bylo jeho prohlášení nacionalistické a xenofobní. Proti tomu, že česká katolická církev je údajně nacionalistická a uzavřená, protestovala přímo během pouti křesťansko-feministická skupina RFK.

„Chceme církev, která spíše než národní sepjatost hlásá solidaritu a vzájemnost napříč hranicemi a bourá zdi, jež lidi dělí,“ uvedli protestující. Bližší než Duka je jim prý svými názory a prohlášeními papež František, který podle nich představuje otevřený proud katolické církve.

Politolog a levicový aktivista Ondřej Slačálek po Dukově projevu napsal, že jeho slova jako by příslušela „nějakému krutému pohanskému veleknězi, brojícímu za přísné odlišení našinců a cizinců“, a ne následovníků židovského hlasatele „nejrevolučnější myšlenky lidských dějin: miluj bližního svého jako sebe samého, přičemž bližním je myšlen každý člověk a zejména cizinec“.