Odstraňování billboardů od silnic může trvat měsíce

Odstranit reklamní poutače od dálnic a silnic první třídy se zřejmě nepodaří hned od září, kdy začne platit nový zákon. Pokud billboardy nesundají jejich majitelé, musí je k tomu úřady oficiálně vyzvat. Ty zbývající bude odstraňovat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a náklady vymáhat po majitelích poutačů, nebo pozemku, což proces zřejmě protáhne na měsíce.

Video Události
video

Stát čekají kvůli odstraňování billboardů arbitráže

Ústřední automotoklub zmapoval v budoucím ochranném pásmu dálnic po celé republice asi 900 billboardů, které stále stojí. Na dálnici D1 je to na 400 případů.

Podle dopravních odborníků billboardy strhávají pozornost řidičů a při srážce jsou velmi nebezpečné. „Ve chvíli, kdy řidič přijíždí do místa, kde je billboard, tak je možné, že se bude dívat na něj a může se stát, že nedobrzdí,“ uvedl dopravní psycholog Pavel Řezáč. „V případě nárazu znamená totální destrukci auta i posádky,“ dodal Pavel Skládaný z Centra dopravního výzkumu.

Po prvotní výzvě mají majitelé billboardů pětidenní lhůtu na jejich odstranění. Pokud tak neučiní, úřad reklamu do 15 dnů zakryje a billboard následně zlikviduje. Pokud se nepodaří vypátrat majitele poutače, bude úřad náklady na demolici vymáhat po vlastníkovi pozemku.

Problém je v tom, že řada reklamních poutačů je na pozemcích ŘSD. Náklady na jejich odstranění pak v případě, že se nenajde vlastník billboardu, bude muset nést stát.

Podle Svazu provozovatelů venkovní reklamy by mělo od dálnic a silnic první třídy postupně zmizet na tři tisíce billboardů ze zhruba 25 tisíc, které jsou v Česku. Zákaz se netýká poutačů, které jsou postavené v zastavených územích. Reklamy ve městech a obcích, i když jsou v okolí komunikací, tak i nadále zůstanou.

Ředitelství silnic a dálnic už podle ministerstva písemně obeslalo majitele zařízení, které jsou na státních pozemcích. Provozovatelům za to, že billboard neodstraní, hrozí pokuta do výše tří set tisíc korun.

Už v minulosti nechal úřad odstranit poutače, jimž vypršelo povolení. Takovýchto zařízení ale byly jen desítky, většina má smlouvy na umístění po dobu neurčitou. To je důvodem, proč se někteří majitelé billboardů chystají se státem soudit o ušlý zisk.

Zákaz reklamních poutačů v ochranném pásmu u dálnic a silnic I. třídy vyplývá z novely zákona o provozu na pozemních komunikacích z roku 2012. Ta kvůli obavě z možných sporů s provozovateli venkovní reklamy ponechala pětileté období, po které mohly u českých silnic billboardy zůstat.