Motoristé možná budou muset opět platit za nepojištěná vozidla

Sněmovna schválila obnovu příspěvku za nepojištěná vozidla. Motoristé by ho znovu platili České kanceláři pojistitelů. Předloha, jež také zpřesní povinnost mít pojištěný automobil, nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Podle současného zákona může provozovat vozidlo na veřejných pozemních komunikacích pouze ten, kdo má sjednané pojištění. Navrhovatelé chtějí povinnost rozšířit tak, aby pojištění muselo mít každé auto v registru, s výjimkou aut zapsaných jako vyřazená, vyvezená, zaniklá nebo odcizená. 

Poplatek za nepojištěná vozidla už v zákoně jednou byl, poslanci a senátoři ho ale v roce 2014 zrušili. Nyní by se podle novely příspěvek vypočítal jako součin počtu dní, kdy bylo vozidlo bez pojištění, a příslušné sazby, kterou by podle druhu auta stanovilo vyhláškou ministerstvo financí. 

„Navrhovaná úprava výrazně zjednoduší určení, zda je, či není dána povinnost pojištění odpovědnosti, čímž se předejde celé řadě sporů, a to v souvislosti s navrhovanou úpravou příspěvku do garančního fondu,“ uvádějí předkladatelé. 

Zdroj: HZS Moravskoslezského kraje
Autor: HZS Moravskoslezského kraje

Garanční fond, ze kterého se vyplácejí náhrady škod způsobených nepojištěnými vozidly, spravuje kancelář pojistitelů. Po majitelích nepojištěných aut škodu vymáhá. Dlouhodobě se fondu podaří vybrat jen asi 30 procent výdajů. Poslanci poukazují i na to, že na vyplácení náhrad se nyní podílejí vlastníci a provozovatelé, kteří svou povinnost mít auto pojištěné plní.

Kancelář by nicméně mohla v části případů vymáhat nejvýše třetinu škody, kterou z garančního fondu poškozenému uhradila, maximálně 300 000 korun. Nyní jde podle předkladatelů mnohdy o částky v řádu milionů korun, které odpovědný člověk leckdy není schopen uhradit a jsou pro něj likvidační.