Vlasti služ. Stropnický musí najít způsob, jak mohou civilisté podpořit armádu

Vazby mezi armádou a veřejností je potřeba posílit a ministerstvo obrany nyní musí najít způsob jak. Podle úkolu, který dostal šéf resortu Martin Stropnický od kabinetních kolegů, je potřeba vypracovat návrh zákona, který civilistům – například tělovýchovným spolkům nebo zájmovým střelcům – usnadní dobrovolné zapojení do činnosti bezpečnostních sil.

„Základním cílem je vytvořit velmi širokou základnu, která každému občanovi umožní správně reagovat na situace ohrožující svrchovanost státu nebo životy, zdraví a majetek osob,“ vysvětlují v obecné rovině zástupci ministerstva obrany.

Občané by měli být schopni ochránit sebe, přispět k ochraně druhých a současně vědět, jak ozbrojeným silám zbytečně nekomplikovat práci – čili mít povědomí o jejich činnosti a úkolech. Podle armády se ostatně už nyní ukazuje, že informovanost veřejnosti roste pomocí prezentací, branně sportovních akcí nebo soutěží s účastí armády.

Vedle toho chce stát utužit spolupráci mezi českým vojskem a tou částí občanské společnosti, která by mu mohla být nápomocná. Jak totiž konstatuje ministerstvo, hlavní pozornost se v posledních letech soustřeďovala na brannou povinnost, ačkoliv jsou zde i jiné – a dosud nevyužité možnosti.

Po vzoru Sokola

Inspiraci je podle resortu možné hledat v české historii či v zahraničí. Připomíná například tělovýchovné spolky vznikající už od druhé poloviny 19. století a začlenění některých z nich do obrany státu v meziválečném období; nejznámější Sokol se tehdy podílel na branném výcviku obyvatelstva i městských hlídkách. V zahraničí mohou legislativci najít vzory v Polsku, Finsku, Dánsku, Maďarsku, Izraeli, Estonsku či Kanadě.

V současnosti by se podle ministerstva mohla rozvíjet spolupráce se sportovními jednotami, spolky a svazy, případně s radioamatéry, kynology, sportovními letci a spolky zaměřenými na poskytování zdravotních služeb či zájmové užívání zbraní. Zájem občanů podílet se na obraně státu mimo výkon branné povinnosti navíc podle úřadu roste.