Poznáte příslovečnou spřežku? Na středních školách začaly jednotné přijímačky

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy vstoupily po dvou pilotních ročnících do ostrého provozu. Ve středu ráno zasedli k testům z češtiny a matematiky zájemci o čtyřleté maturitní obory, mladší uchazeče o studium na osmiletých gymnáziích čekají testy v druhé půlce dubna.

Video Studio 6
video

Šéf CERMAT: Díky jednotným zkouškám mohou ředitelé žáky třídit

Jednotnou přijímací zkoušku symbolicky zahájila ministryně školství Kateřina Valachová otevřením zapečetěného boxu se zadáním testu na Střední průmyslové škole v pražské Preslově ulici.

„Přeji si, aby každý našel svou úspěšnou cestu a stali se studenty těch škol, kterých se stát chtějí,“ řekla a dodala, že neočekává, že by s přijímacími zkouškami měli uchazeči velké problémy.

K přijímacím zkouškám na střední školy s maturitou se přihlásilo 86 379 dětí. Každý žák může testy z počtů a českého jazyka psát na dvou školách, a má tak k dispozici dva pokusy. Pokud by na gymnáziu A lépe zvládl matematiku a na škole B češtinu, obě vzdělávací instituce budou při rozhodování o přijetí pracovat s lepším výsledkem – což je pravděpodobně jeden z důvodů, proč si dvě přihlášky podaly hned tři čtvrtiny testovaných dětí. 

Po aktuálním prvním termínu mohou žáci mířící na čtyřleté střední školy skládat druhý test ve středu 19. dubna. Na víceletých gymnáziích se budou zkoušky konat 18. a 20. dubna, osm dní nato budou znát výsledky ředitelé jednotlivých škol. Náhradní termíny pro všechny uchazeče o studium připadly na půlku května. 

Video Události
video

Události: K jednotným přijímacím zkouškám se přihlásilo přes 85 tisíc žáků

CERMAT: Školy díky testům zjistí, jak schopní žáci se k nim hlásí 

„Jednotné přijímací zkoušky jsou zaměřené na informační stránku. Ředitelům škol poskytují zprávu o tom, jaké vědomosti a dovednosti uchazeči o jejich školu mají, a umožňují jim podle toho uchazeče roztřídit,“ říká ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) Jiří Zíka, jehož instituce má testy na starosti. 

Na většině škol sice výsledek z jednotných přijímaček bude muset tvořit alespoň šedesát procent celkového hodnocení uchazeče (na sportovních gymnáziích čtyřicet), jak má žák v testování obstát, aby byl přijat, ale stanoveno není; každá škola si hranici přijetí určuje sama. Zmiňovaná šedesátiprocentní podmínka pak existuje proto, že řada škol chce vedle státního zadání prověřit budoucí studenty ještě podle svého. 

Testy, které pro centrální přijímací řízení vypracoval CERMAT, nicméně mohly školy zkoušet používat už v uplynulých dvou letech v rámci pilotního provozu jednotných přijímaček.

„Základním kritériem při jejich sestavování je, aby všechna látka v testech byla v rozsahu rámcových vzdělávacích programů (novodobých osnov) pro základní školy,“ doplňuje Zíka s tím, že vedle dvou ročníků pilotního provozu zadání testovaly i vybrané skupiny žáků. 

Termíny jednotných přijímacích zkoušek
Zdroj: ČT24/MŠMT

Otestujte se: O kolik zdražila čokoláda? 

Protože jsou součástí testů i otevřené otázky, jejichž odpověď musí uchazeči o maturitní obory vypsat do testových archů, komplikuje se možnost strojové kontroly přijímaček a 4,5 milionu otevřených otázek nyní budou muset kontrolovat týmy dvou hodnotitelů. Pokud se neshodnou, rozhoduje o výsledném hodnocení super-hodnotitel. 

A jaké vědomosti se po deváťácích vlastně chtějí? Ve vzorových testech z češtiny, které vypracoval CERMAT, museli školáci poznat příslovečnou spřežku, určit poměr mezi dvěma hlavními větami nebo odhalovat pravopisné chyby.  

Ukázkový test z češtiny pro čtyřleté maturitní obory 151.78 KB
Řešení testu z češtiny 217.61 KB

V ukázkové zkoušce z matematiky počítali povrch kvádru, zjednodušovali zlomky nebo zjišťovali, nakolik je vyjde patnáctikorunová čokoláda po čtyřicetiprocentním zdražení.

Ukázkový test z matematiky pro čtyřleté maturitní obory 166.98 KB
Řešení testu z matematiky 67.24 KB