Z fakultních nemocnic mohou být univerzitní. Vláda podpořila přeměnu 10 z nich

Deset fakultních nemocnic by se od příštího roku mohlo přeměnit na takzvané univerzitní nemocnice. Tyto nemocnice by měly uzavřenou smlouvu o spolupráci s vysokou školou, jejíž studenti se budou v nemocnicích vzdělávat. Počítá s tím návrh zákona o univerzitních nemocnicích, který ve středu schválila vláda. Předpis má podporu rektorů, naopak výhrady k němu mají odbory i České lékařská komora.

Univerzitní nemocnice by měly být právnickou osobou, kterou bude možné ustavit a zrušit pouze zákonem. Jejím statutárním orgánem bude ředitel jmenovaný a odvolávaný ministrem zdravotnictví. „Univerzity získají vliv v zařízeních, kde se vzdělávají noví lékaři,“ napsal na twitteru po schválení předpisu ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). Zákonem se nyní bude zabývat Parlament.

Ludvík si od předpisu slibuje, že přinese transparentnější a efektivnější řízení veřejných nemocnic. „A stabilizaci základní sítě nemocničních zařízení pro poskytování té nejkvalitnější zdravotní péče pro české pacienty,“ uvedl v tiskové zprávě. Po diskusi na vládě z návrhu zmizel jen paragraf, který by umožnil sloučení některých nemocnic. „Takže pokud by k tomu mělo dojít, bude na to vždy muset být přijat zvláštní zákon,“ dodal ministr.

Zákon podle Ludvíka umožní, aby nemocnice měly normálnější hospodaření i řízení. „Protože periodicky se některé z nich dostávaly do finančních problémů,“ vysvětlil. V současnosti se totiž řídí podle stejného zákona jako okresní knihovna či oblastní divadlo, vysvětlil. „Nyní dojde k tomu, že ty nemocnice, které jsou velkými podniky, tak budou jako velké podniky řízeny,“ uzavřel.

Budou hospodařit s majetkem od státu

Vedle statutárních orgánů počítá zákon také s radou univerzitní nemocnice a akademickou radou, v kterých bude mít zástupce i vysoká škola, se kterou bude mít nemocnice uzavřenu smlouvu. Nemocnice bude hospodařit s majetkem, který na ni stát převede, a výnosy bude moci použít pouze na úhradu nákladů spojených s její činností.

Rektoři si od návrhu slibují, že se univerzity budou moci podílet na rozhodovacích procesech ve spolupracujících nemocnicích, což nyní není možné. Chtějí ale, aby do doby přeměny nemocnic byly vyřešeny finanční problémy některých zdravotnických zařízení.

Česká lékařská komora má k zákonu výtky

K zákonu má výhrady Česká lékařská komora, na posledním jednání jej odmítla i tripartita. V minulosti k němu mělo připomínky také ministerstvo financí, některé z nich podle informací i nadále trvají. Financím se například nelíbí to, že by výnosy z prodeje majetku byly příjmem nemocnice. V příštích letech je naplánován prodej asi za dvě miliardy korun.

Vláda se v koaliční smlouvě zavázala, že přijme zákon o veřejných neziskových nemocnicích. Návrh, který zdravotnickým zařízením umožňoval daňové úlevy a zajišťoval smlouvu se zdravotními pojišťovnami, ale byl kvůli kritice ministrů stažen z prosincového jednání kabinetu. Následně ministerstvo připravilo normu, která se má týkat jen univerzitních nemocnic