Miroslav Kusý burcoval veřejnost proti násilí dávno před listopadem, dostal za to medaili

Medaili Karla Kramáře dostal od českého premiéra slovenský politolog a signatář Charty 77 Miroslav Kusý. Podle Bohuslava Sobotky usiloval Miroslav Kusý celý život o spravedlivou společnost a o důstojné životní podmínky občanů Československa.

Miroslav Kusý byl před rokem 1968 členem komunistické strany, patřil k členům reformního křídla. Po zahájení sovětské okupace Československa byl vyloučen a jako disident se zasazoval o lidská práva a demokracii. Český premiér ho nazval ztělesněním etapy československých dějin od 60. let po rok 1989.

„Přestože během svého dlouhého života zažil četné zvraty, nikdy nepřestal usilovat o vytváření důstojných podmínek pro člověka jakožto občana a otevřenou a spravedlivou společnost,“ řekl Bohuslav Sobotka.

Miroslav Kusý považuje udělení premiérské medaile za velkou čest. Podotkl, že se celý život cítil jako Čechoslovák a že i medaili Karla Kramáře – pojmenovanou po prvním československém premiérovi – vnímá jako československé ocenění.

Někdejší komunista a pozdější disident podepsal Chartu 77 a politicky činný byl i po roce 1989. Během revoluce byl Miroslav Kusý ve vedení Veřejnosti proti násilí, poté se stal poslancem Federálního shromáždění a současně řídil bratislavskou pobočku prezidentské kanceláře Václava Havla. Po roce 1990 byl také rektorem Univerzity Komenského, kde stále působí. Již v 60. letech na ní získal profesuru, a to v oboru marxistické filozofie.

Medaili Karla Kramáře uděluje předseda vlády lidem, kteří se zasloužili o demokracii, práva a svobodu člověka. Poprvé ji udělil tehdejší předseda vlády Mirek Topolánek v roce 2008 při příležitosti 90. výročí vzniku Československa. Letos jí Bohuslav Sobotka vyznamenal také Jiřího Bradyho nebo Olgu Sipplovou, oba perzekvované nacistickým režimem.