U Alzheimera pomůže včasná diagnóza. Přijmout ji musí příbuzní

Více než 150 tisíc lidí v České republice trpí Alzheimerovou chorobou. Podle odhadů jich do roku 2020 může být až 225 tisíc. Příčina nemoci zatím není známá a lékaři dokáží její průběh pouze zmírnit. Nejdůležitější je, aby příbuzní a blízcí pacienta jeho diagnózu přijali a postarali se o jeho lékařskou péči.

Video Lékaři dokáží Alzheimera zbrzdit
video

Lékaři dokáží Alzheimera zbrzdit

Před 110 lety německý lékař Alois Alzheimer poprvé referoval o těžké chorobě, kterou diagnostikoval u jedné ze svých pacientek. V jejím mozku nalezl senilní plaky, jež jsou přítomné u lidí trpících demencí.

Stejným výzkumem se v téže době zabýval také lékař Oskar Fischer. „Byl to pražský vědec, neuropatolog a psychiatr. V té samé době jako Alois Alzheimer již měl několik studií se senilním plakem,“ uvedla Eva Jarolímová z České alzheimerovské společnosti (ČALS).

Během století se pohled na demenci proměnil, dnes se o ní zpravidla hovoří jako o civilizační chorobě. „Uvádí se, že prevalence této nemoci je vyšší v zemích rozvinutých než rozvojových. Nicméně není stoprocentně jisté, do jaké míry se podílí civilizační prvek,“ vysvětlila Jarolímová s tím, že příčina Alzheimera zatím není zcela jasná.

V některých případech se soudí, že Alzheimerovu chorobu, která je nejčastějším důvodem demence, způsobují genetické faktory, jindy jsou spouštěcími mechanismy určité typy těžkostí v životě člověka. „Nemůžeme říct, že bychom znali příčinu nemoci,“ zopakovala Jarolímová.

„Hodně vytížení lidé jsou občas roztržití, takže někdy nechají dušenou mrkev stát v kastrolu na sporáku a vzpomenou si na ni, až když už je po jídle. Lidé trpící Alzheimerovou chorobou ale připraví jídlo a nejen že ho zapomenou dát na stůl, ale zapomenou i na to, že ho vůbec udělali.“

Česká alzheimerovská společnost o projevech nemoci

Léčba může nemoc zpomalit

Průběh Alzheimerovy choroby je možné zpomalit, nelze ji však zatím vyléčit. „Léky zbrzdí, pozastaví nemoc ve fázi, v které člověk přichází,“ popsala Jarolímová, co mohou lékaři pacientům nabídnout. „Proto je důležité časné zjištění této nemoci, protože pak zlepšíme kvalitu života nejenom nemocným, ale i jejich rodinným příslušníkům,“ apelovala.

Typickými příznaky Alzheimera jsou potíže s pamětí. Hranice mezi běžným zapomínáním a patologií není podle Jarolímové zřetelná. „Diagnostikuje se to pomocí psychologických metod a nástrojů, ale také neurologických zjišťovacích metod,“ vysvětlila.

Potíže s pamětí ještě nutně neznamenají, že se u postiženého jedince rozvine demence. „Podstatné je, že porucha paměti se zhoršuje. Člověk není schopen se například učit novým informacím,“ popsala Jarolímová.

„Každý někdy zapomene, jaký je den a kam vlastně jede, to je normální. Ale lidé s Alzheimerovou nemocí se ztratí ve vlastní ulici a nevědí, kde jsou, jak se tam dostali, ani jak se dostanou domů.“

Česká alzheimerovská společnost o projevech nemoci

Dalšími příznaky Alzheimerovy choroby jsou problémy s vykonáváním běžných činností, potíže s řečí, dezorientace v čase a prostoru, zhoršující se racionální úsudek a neschopnost abstraktního myšlení či změny chování a osobnosti.

Pomoci musí příbuzní

Sami pacienti si proto nemoci obvykle nevšimnou. „Lidé s Alzheimerovou chorobou se mohou ztrácet nejenom sami v sobě, ale i v tom, co je norma. Většinou nemají náhled na to, jak nemoc postupuje,“ konstatovala Jarolímová. O lékařskou péči se tak musí postarat jejich příbuzní, pro které je často těžké přijmout, že jejich blízký demencí trpí.