Němečkovy počty: Zdravotníků přibylo, sestry ale odchází od lůžek do ordinací

V českém zdravotnictví pracovalo v loňském roce víc než 41 tisíc doktorů a 83 tisíc zdravotních sester, obě skupiny navíc zaznamenaly meziroční početní nárůst. Vyplývá to ze sčítání zdravotnických pracovníků, které představil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Personální problém je podle něj hlavně u sester, které v rámci systému odcházejí z akutní (např. JIP) do ambulantní péče.

Zdroj: ČTK Autor: Martin Štěrba, Josef Horázný

Podle České lékařské komory trpí tuzemské zdravotnictví, a zejména nemocnice, akutním nedostatkem lékařů i sester. Podle statistiky za rok 2015, kterou představil Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), ale meziročně přibylo jak doktorů – o víc než pět set – tak sester – o čtyři sta.

„Výsledek je pro nás překvapením. Co se týče počtu zdravotního personálu, data ukazují, že je zde meziroční nárůst lékařů v akutní i ambulantní sféře,“ okomentoval statistiku ministr Němeček. „V uplynulých měsících jsme byli svědky toho, jak vznikala čísla, která neodpovídala skutečnosti, protože měla podpořit tezi toho, kdo s čísly přišel.“

V nemocnicích podle něj loni v meziročním srovnání přibyly necelé čtyři stovky lékařů, v ambulantní péči necelé dvě. Současný nedostatek doktorů, který některé nemocnice pociťují, je tak podle ministra daný snahou striktně dodržovat zákoník práce, kdy se špitály dostanou na hranu personálních možností. Vliv ministr spatřuje i v rozvoji medicíny a potřebě mít dostatek lékařů v nových oborech.

 

Němeček: Sestrami bychom se měli zabývat víc než lékaři

Ve státní nemocnici měli lékaři měsíčně v průměru 66 373 korun a sestry 30 866 korun, v nestátní si doktoři odnášeli 58 828 a sestry 25 434 korun. A právě u sester spatřuje ministerstvo v současnosti hlavní neduh českého zdravotnického systému.

„Velmi alarmující, a potvrzuje to i stav v nemocnicích, je situace u zdravotních sester. Oproti roku 2014 se v lůžkové akutní péči snížil počet sester o 300 a setrvalý sestup můžeme sledovat minimálně od roku 2010,“ informoval ministr. „U sester dochází k přelivu kapacit v neprospěch velmi potřebné akutní péče,“ doplnil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Počty sester totiž naopak rostou v ambulantní péči – a podle Němečka je to dáno tím, že z náročnějších pracovišť se směnným provozem, jako jsou jednotky intenzivní péče, odcházejí za jednosměnným provozem a méně stresující, nenáročnější prací. „Co se týče zdravotních sester, opatření by měla být mnohem zásadnější, než co se týče lékařů,“ uzavřel Němeček.

Video Studio ČT24
video

Němeček: Zdravotníků přibývá, sestry ale odchází z akutní péče