Ekolog: To nejdůležitější z Porta Bohemica vláda vyřadila

Součástí nové evropsky významné lokality Porta Bohemica, jejíž vznik schválila vláda v pondělí, nebudou bahnité říční náplavy v labském údolí. Na změnu oproti původně navrženému rozsahu lokality upozornil ředitel ekologické organizace Beleco Jan Dušek. Bahnité náplavy však podle něj byly jedním z hlavních důvodů, proč Česko původně zařazení lokality do soustavy Natura 2000 navrhlo a proč Evropská komise trvala na jejím schválení. Podle mluvčí ministerstva životního prostředí však náplavy nebyly prioritním důvodem.

Labe u Děčína
Zdroj: ČTK Autor: Ondřej Hájek

Bahnité náplavy se vytvářejí na štěrkovém substrátu a  roste na nich specifická vegetace. Součástí evropsky významné lokality Porta Bohemica však podle pondělního rozhodnutí nebudou. „Evropská komise chtěla, aby právě pro tento předmět ochrany plus ještě pro lososa a bobra se lokalita doplnila. Čili vlastně rozpor s Evropskou komisí trvá skoro stejně, jako kdyby vláda tu lokalitu nevyhlásila,“ míní Jan Dušek.

Význam bahnitých náplav však zpochybnila mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. „Bahnité náplavy nejsou podle směrnice a Evropské komise prioritní stanoviště,“ uvedla. Brusel podle ní požadoval doplnění lokality Porta Bohemica do seznamu i kvůli suťovým lesům, stanovištím bobra a lososa a několika dalším.

Kompromis, který neznemožní stavbu jezu

Vyřazení bahnitých náplav z ochrany je podle mluvčí Roubíčkové kompromis, se kterým přišlo ministerstvo dopravy. To se původně stavělo úplně proti vyhlášení evropsky významné lokality Porta Bohemica. Vláda souhlasila s touto variantou jako jedinou možnou.

Zahrnutí bahnitých náplav by totiž ještě více zkomplikovalo přípravu stavby děčínského jezu, kterou ministerstvo dopravy akcentuje. Podle Ředitelství vodních cest je nadále možné stavbu připravovat, bude ale nutné přepracovat studii o vlivu na životní prostředí EIA. Jak moc bude nutné dosavadní dokumentaci změnit, projednává ředitelství s ministerstvem životního prostředí, uvedl mluvčí ŘVC Jan Bukovský.

Že vyhlášení evropsky významné lokality přípravu stavby zásadně zkomplikuje, se obává ústecký hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). „Považuji toto rozhodnutí za nešťastné. Obzvlášť ve chvíli, kdy by to mělo ovlivnit právě výstavbu jezu v Děčíně. Věnujeme labskému údolí maximální pozornost a péči i přesto, že dosud mezi evropsky chráněná území nepatřilo.
Nyní máme obavy, aby to nezastavilo plány na další rozvoj v této oblasti,“ podotkl hejtman.

Jen jedna ze dvou lokalit

Evropská komise chtěla po české vládě, aby kromě Porta Bohemica vyhlásila také druhou navrženou evropsky významnou lokalitu Louky u Přelouče. Vláda zapsání obou lokalit odmítla již v únoru, poté však ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) upozornil, že Česku v tom případě hrozí sankce včetně ztráty evropských dotací určených na lodní dopravu. V pondělí však vláda v případě Luk u Přelouče potvrdila své původní rozhodnutí. Na Labi u Přelouče má vzniknout plavební kanál, který umožní splavnění řeky pro nákladní dopravu až do Pardubic.

Podle ministra Brabce bude nyní kabinet čekat, jak se Brusel postaví k tomu, jak Česko naplnilo jeho požadavky na zařazení nových lokalit do soustavy Natura 2000.

Natura 2000 zprvu vzniká na národní úrovni, v Česku konkrétně začalo základní mapování v roce 1999. Poté proběhly analýzy druhů a typů přírodních stanovišť. Nakonec si Evropská komise vybrala lokality ze seznamu, který od státu dostala, a přenechala jejich vyhlášení státu. Původně vyhlásila vláda 863 evropsky významných lokalit, ve dvou dalších vlnách přibylo ještě zhruba 200 dalších.