Monopol na jízdní řády trestá ÚOHS dvoumilionovou pokutou

Firma Chaps podle antimonopolního úřadu zneužívala v minulých letech své dominantní postavení, proto ji uložil pokutu 2,2 milionu korun. Firma vede dlouhodobě z pověření ministerstva dopravy celostátní informační systém o jízdních řádech – podle ÚOHS ale bezdůvodně odmítala tyto údaje zpřístupňovat ostatním zájemcům: O zpřístupnění dat vedl s firmou spory například Seznam.cz. Jízdní řády tak mohl využívat jen server iDNES.cz.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Zdroj: ČT24

Podle předsedy ÚOHS Petra Rafaje firma zneužívala své dominantní postavení v letech 2008–2015. Firma Chaps ale podala proti pokutě rozklad, rozhodnutí tak není pravomocné.

„Odmítala bez objektivně ospravedlnitelných důvodů aktualizované jízdní řády zpřístupňovat ostatním soutěžitelům ve formátu, v jakém byly vytvořeny a povinně mu předávány. Poptávající soutěžitelé přitom hodlali poskytovat produkty, pro něž byly tyto aktualizované jízdní řády nezbytným vstupem,“ upřesnil Rafaj.

Monopol společnosti skončil loni v září, kdy začala platit vyhláška ministerstva dopravy, která data od dopravců poskytne komukoliv, kdo o ně požádá.

Seznamu se ale ještě předtím podařilo najít způsob, jak strojově přečíst data, která Chaps jako monopolní správce údajů dával k dispozici alespoň v podobě excelových tabulek. Internetová jednička českého trhu tak mohla loni v dubnu také spustit vyhledávání v jízdních řádech.