Odkladů školní docházky přibývá, často kvůli obavám rodičů

Praha - Sedmnáct tisíc dětí nastoupí do první třídy později. To je nejvíc odkladů za poslední čtyři roky. „Řada rodičů na nás tlačí z úzkosti, že dítě selže, aby se dítěti před školou umožnilo ještě rok rozvíjet. My rodiče přemlouváme, že je pro školu zralé,“ řekla ředitelka pedagogicko-psychologické poradny Václava Masáková. Psychologové odklady stále častěji doporučují kvůli vadám řeči nebo špatnému soustředění. Mnoho škol proto situaci řeší zakládáním přípravných tříd.

Zájem o přípravné třídy roste i proto, že nástup do první třídy psychologové doporučují odložit čím dál častěji. Předškoláků, kteří mají nějaké potíže, totiž podle učitelů přibývá. V první řadě špatně mluví. Pro některé děti je ale věda i obout se, umýt nebo najíst. Mají totiž čím dál nešikovnější ruce. Všichni předškoláci by si například měli umět zavázat tkaničku. 

U zápisů mají děti prokázat dostatečnou školní zralost. Při jednoduchých úkolech jako navlékání korálků, vybarvování či krátkém rozhovoru tak učitelé ověřují, zda má předškolák dostatečně vyvinutou jemnou motoriku, dobře mluví a ovládá základní hygienické návyky. 


Navzdory několikaletým snahám ministerstva školství o snížení, letos o odklad požádalo přes sedmnáct tisíc rodičů, což je téměř o čtyři sta víc než loni. Místo do první třídy tak děti míří do třídy přípravné. Jako hlavní výhodu zmiňují rodiče malý kolektiv. Zákon povoluje v přípravné třídě maximálně patnáct dětí.

Video Odkladů školní docházky přibývá, často kvůli obavám rodičů
video

Odkladů školní docházky přibývá, často kvůli obavám rodičů

I přes vysoký počet odkladů čekají školy v září vysoký počet prvňáčků. Kvůli posunům docházky se v nich ale čím dál častěji schází děti i s dvouletým věkovým rozdílem. Do školního věku dorůstají děti takzvaného babyboomu. Některé školy v prstencích okolo velkých měst tak řeší problém s nedostatkem míst, většina škol má ale kapacit dost. Rodiče už proto své potomky nedávají jen do škol, kam spádově patří, ale vybírají školu, která nabídne například lepší jazykové vzdělání nebo modernější vybavení.