Motorkáři pomohli Novákovi, podle soudce nejsou účeloví, ale hodnověrní

K rozhodnutí o podmíněném propuštění Alexandra Nováka nepřispělo jenom dobré chování ve věznici, ale také motorkářské občanské sdružení Gryphons. Přestože vzniklo před dvěma roky a doklady o činnosti pochází pouze z obce, kde jejich předseda dělá starostu, podle soudce Ivana Nováka, který o exsenátorově propuštění rozhodoval, jsou hodnověrní a nedochází ke střetu zájmů.
Video Soudce Ivan Novák: Nebyli účelově založeni
video

Soudce Ivan Novák: Nebyli účelově založeni

Po propuštění Alexandra Nováka začalo vzbuzovat pochybnosti občanské sdružení, jehož záruka měla zafungovat jako zásadní aspekt při rozhodování soudu. Sdružení Gryphons vzniklo teprve před dvěma roky, krátce poté, co Alexandr Novák nastoupil výkon trestu. „Není podmínka, aby hnutí fungovalo třeba dvacet roků,“ řekl soudce Okresního soudu v Chomutově Ivan Novák, který rozhodoval při veřejném zasedání, když Novákovi zkrátili trest ve vězení. Načasování registrace sdružení podle něj nesvědčí o účelovosti aktu, tedy úmyslu pomoci Novákovi z vězení. „Kdyby bylo založeno měsíc před podáním žádosti o propuštění, tak by to tak mohlo být posuzováno,“ dodal Ivan Novák.

Je jasné, že se exsenátor s členy klubu už dřív znal. „Byla nám prezentována i jeho spolupráce před nástupem do výkonu trestu,“ popsal soudce. Měl motorkářům pomáhat zajistit historická vozidla pro výstavu, o žádné další konkrétní spolupráci ale soudce neví. Není podle něj důležité, „jestli spolu čtyřikrát jeli na motorkách předtím, než Novák nastoupil do výkonu trestu“. Jeden z členů Gryphons podle ředitele věznice pak Nováka i navštěvoval, když si odpykával trest, a byli tak v pravidelném kontaktu.

Alexandr Novák u soudu při projednávání žádosti o podmínečné propuštění
Zdroj: ČTK
Autor: Libor Zavoral

Záruky od starosty, který předsedá sdružení Gryphons

Aby mohlo občanské sdružení fungovat jako ručitel při podmíněném propuštění, musí doložit svou činnost, stanovy nebo zápis z valné hromady, kde se rozhodli nabídnout záruku. Gryphons vše splnili, podle soudce jsou hodnověrní. Sdružení, které podle soudce Ivana Nováka působí i v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany lidských práv, dodalo potvrzení spoluúčasti na třech akcích. Všechny se nicméně týkají jediné obce – Želenice. V jednom případě zapůjčili pípu, pak pomáhali se čtyřkolkou a také se zapojili do neckiády. Činnost potvrdilo vedení města. Jenomže starostou Želenice je Jan Zálešák, který je sám předsedou motorkářského klubu Gryphons. Pro soud to problém nebyl. „Nepovažuji to za střet zájmů,“ reagoval Ivan Novák.

Co se týče rozsahu a náplně činnosti sdružení Gryphons, soudu zmíněné tři příklady stačily. „Nepokládám za nutné, aby předkládali rozsah svých činností nebo historii za poslední dva roky nebo dobu svého fungování. V rámci přípravy na veřejné zasedání jsem se seznámil prostřednictvím internetu s hnutím Gryphons a viděl jsem, jaké akce pořádají,“ prohlásil soudce, „nejedná se pouze o motorkářské akce. Vím, že Alexandr Novák jako fanda do motorismu s nimi bude spolupracovat, ale jedná se i o další různé akce, které jsou společenské, třeba pořádání sportovních akcí pro děti.“

Video Události: Klub motorkářů se má starat o nápravu Alexandra Nováka
video

Události: Klub motorkářů se má starat o nápravu Alexandra Nováka

Dovršit nápravu, zůstat v zemi

Záruka sdružení má ve výsledku vést k dovršení nápravy odsouzeného. S jejich pomocí by se tedy Alexandr Novák měl znovu zapojit do společnosti a vést řádný život. V průběhu čtyřleté zkušební doby po propuštění, která byla exsenátorovi stanovena, má být pravidelně kontrolováno, zda sdružení Gryphons plní své prohlášení a spolupracuje při dosažení nápravy. „Jsme oprávněni vyžadovat od sdružení Gryphons zprávu třeba každý půlroku, jakým způsobem jsou naplňovány podmínky,“ uvedl Ivan Novák. Zároveň přiznává, že je složité sledovat polepšování odsouzeného. „Těžko budeme zkoumat měsíc po měsíci, jestli se polepšuje,“ dodal.

Probačního úředníka ale odsouzenému nenavrhl. „Dohled se ukládá, pokud se jedná o kriminálně závadové jedince, kteří opakovaně konají majetkovou trestnou činnost,“ vysvětlil soudce. Ještě v roce 2013 ale chomutovský soud tvrdil, že je možná další recidiva a že Alexandr Novák neprokázal dostatečnou sebereflexi. I to se teď změnilo. „Z hodnocení ředitele věznice vyplývá, že si odsouzený plně uvědomuje rozsah svého jednání, svého činu lituje. Totéž prohlásil i při hlavním líčení,“ řekl Ivan Novák. Navíc upozornil, že probační úředník není všemocný. Nezabrání tomu, že třeba po návštěvě probační služby nějaký odsouzený jde a něco ukradne.

Nejistotu by mohla vzbuzovat možnost odcestování do zahraničí. Soud ale neměl důvod odebrat mu pas. Přitom v době nástupu trestu se mluvilo o hrozbě možného úprku Alexandra Nováka do USA, kam předtím opakovaně létal. S odvoláním na svůj špatný zdravotní stav tehdy nástup do výkonu trestu oddaloval, což mu povolila i vězeňská služba. Nakonec bylo ale přikázáno dodání.

V minulém odůvodnění zamítnutého zkrácení trestu ještě soud argumentoval, že odsouzený nenastoupil řádně výkon trestu. Soudce Ivan Novák na to pohlíží jinak. „Nedomnívám se, že by to šlo hodnotit jako problém s nástupem,“ řekl. Chování odsouzeného na něj nepůsobilo tak, že by se chtěl vyhnout nástupu trestu. Kdyby ale teď po propuštění dlouhodobě odcestoval, „potom by sdružení nemělo podmínky k tomu, aby vykonávalo řádně svoji práci v rámci dovršení nápravy“. Byl by tak nařízen výkon zbytku trestu.