Další uskromnění železnice do Bavorska: Trať zůstane jednokolejná

Holýšov (Domažlicko) – Hlavní železniční spojnice Čech a Bavorska zůstane i po modernizaci, na které se dohodli ministři dopravy obou zemí, jednokolejná. Oznámila to Správa železniční dopravní cesty, podle které dojde pouze k elektrizaci a zvýšení traťové rychlosti. Tzv. odbočná větev III. tranzitního koridoru se tak dočká rekonstrukce v obdobném rozsahu, jakou v minulých letech prošla jeho hlavní větev z Plzně do Chebu. Ta však již deset let mezistátní osobní dopravě neslouží.

Český a bavorský ministr dopravy na svém jednání v minulém týdnu oznámili, že navzdory chystanému zrychlení železniční dopravy mezi Prahou a Mnichovem se nebude stavět zcela nová česko-bavorská vysokorychlostní trať. Nyní vychází najevo, že ani přislíbená modernizace úseku z Plzně na hranice nebude příliš ambiciózní. Nevznikne ani dvoukolejka. „Trať by se měla v letech 2019 až 2025 celá elektrifikovat. Téměř v celé délce bude nadále jednokolejná,“ uvedl Pavel Paidar ze SŽDC při diskusi v Holýšově na Domažlicku. Výjimkou má být přeložka z Plzně do Zbůchu, kde není zástavba, a krátké úseky z Chotěšova do Stodu, z Radonic k Domažlicím a z nádraží Domažlice do zastávky Domažlice-město.

Pro západočeské obce to není úplně špatná zpráva: Obavy z rozsáhlých záborů půdy, které by přinesla stavba zcela nové vysokorychlostní železnice, ale i zdvoukolejnění stávající dráhy, která často prochází středem obcí, nejsou namístě. Bude potřeba pouze prostor pro stavbu stožárů trakčního vedení a protihlukových stěn.

Maximální rychlost, která se dnes na neelektrizované jednokolejné trati pohybuje mezi 80 a 100 km/h, stoupne na 100 až 140 km/h, vlaky s naklápěcí skříní (např. Pendolino nebo německé ICE-T) budou jezdit ještě o 20 km/h rychleji. Jízdní doba expresních vlaků mezi Plzní a Domažlicemi se tak sníží jen málo – ze stávající tři čtvrtě hodiny na 35 minut. V obdobném stylu zřejmě proběhne i modernizace navazujícího úseku z hranic do bavorského Schwandorfu, resp. Řezna.

Trať vlaku z Plzňe do Mnichova
Zdroj: ČT24

Ministři dopravy Dan Ťok a Joachim Hermann přitom na svém nedávném setkání hovořili o zrychlení vlaků Praha–Mnichov ze současných nejméně 5 hodin 41 minut alespoň o hodinu a půl. „Naším záměrem je, abychom zkapacitnili, zrychlili a elektrifikovali trasu, ve které dnes trať vede,“ uvedl Dan Ťok. Největší potenciál ke zkrácení jízdní doby přitom má právě úsek z Plzně na hranice. Bavorské úseky totiž jsou podstatně rychlejší a uzpůsobeny provozu naklápěcích souprav až 160kilometrovou rychlostí. V Česku čeká na rekonstrukci ještě trať z Prahy do Berouna, kde však stát před časem také rezignoval na možnost stavby zcela nové vysokorychlostní železnice a připravuje modernizaci trasy v údolí Berounky.

SŽDC by v průběhu dubna měla mít hotovou studii proveditelnosti pro rekonstrukci úseku Plzeň – Domažlice – státní hranice. „Pak poběží schvalovací řízení na ministerstvu dopravy, což by mělo být letos,“ uvedl Pavel Paidar. Ve druhé polovině roku by mohl vzniknout projekt pro územní řízení pro některé úseky. Se samotnou stavbou počítá v období 2019 až 2025.

S rozhodnutím pouze rekonstruovat současnou trať polemizoval Petr Šlegr z Centra pro efektivní dopravu. Podle něj by bylo účelné postavit z Prahy do Mnichova vysokorychlostní železnici, která by umožnila zkrátit jízdní dobu zhruba na 2 hodiny. Míní, že pouze tak by byly vlaky skutečně konkurenceschopné vůči autům. Pavel Paidar však upozornil, že vysokorychlostní trať by výhledově vzniknout mohla. Zůstává jako v zásadách územního rozvoje jako územní rezerva. „Zatím je nerealizovatelná. Váže se na to dohoda s německou stranou a rozsáhlé úpravy na jejich území,“ řekl Paidar.

Domažlická trať napodobí chebskou

Rozsáhlou modernizací prošla v minulých deseti letech i trať z Plzně do Chebu. Ačkoli je zařazena do soustavy tranzitních železničních koridorů, zůstala i ona z velké části jednokolejná. Dvoukolejné jsou pouze úseky Plzeň–Pňovany a Lipová–Cheb, tedy 33 ze 106 kilometrů. Rychlost se zvýšila z 90 na 130 km/h, vlaky s naklápěcí skříní mohou jezdit až 150 km/h. Trať Plzeň–Cheb nepotřebovala elektrizaci, té se dočkala již v 60. letech. Před zahájením rekonstrukce po ní jezdily mezistátní vlaky Praha–Norimberk (dříve i Praha–Dortmund, popř. Paříž), po jejím dokončení se ale nevrátily. Od roku 2011 je alespoň možné cestovat z Prahy do Chebu Pendolinem.