Ministerstvo na podporu nadaných žáků vyčlenilo 1,2 milionu korun

Praha – Ministerstvo školství vyhlásilo program na podporu nadaných žáků základních a středních škol od 12 do 19 let. Na dotace na mimoškolní vzdělávací aktivity, jejichž obsah výrazně přesahuje rámec příslušného stupně vzdělání, je pro letošní rok vyčleněno celkem 1,2 milionu korun. Žádat mohou děti z rodin, jejichž příjem nepřesahuje čtyřnásobek životního minima, a preferovány budou zejména technické a přírodovědné obory.

Zákonní zástupci žáků nebo plnoletí středoškoláci se s žádostí o dotaci z prostředků ministerstva školství budou obracet na pořadatele vzdělávacích aktivit, o které mají zájem. Tito pořadatelé pak do konce března podají souhrnnou žádost Národnímu institutu pro další vzdělávání, což je příspěvková organizace ministerstva školství. Tamní Talentcentrum poskytuje konzultace k celému procesu.

Podporované vzdělávací aktivity mohou pořádat nestátní neziskové organizace, střediska volného času, vysoké školy nebo výzkumné instituce. Podmínkou je, aby se kurz uskutečnil letos a zahrnoval minimálně 25 hodin pracovní zátěže žáka. Musí být zveřejněn na webu a pořadatel musí prokazatelně existovat alespoň dva roky.

Žádosti bude posuzovat pětičlenná hodnoticí komise, kterou ustanoví náměstek pro vzdělávání, jímž je aktuálně Jaroslav Fidrmuc. Ta každou žádost oboduje na základě celé řady kritérií. Jsou mezi nimi výsledky žáka v soutěžích i dalších mimoškolních aktivitách, jeho motivace a vztah k danému oboru nebo socioekonomický status jeho rodiny. Posuzovat se bude rovněž obsah, rozsah a forma zvolené aktivity a výše případné spoluúčasti, protože dotace může pokrýt až 100 procent nákladů. Na základě výsledků bodování hodnoticí komise sestaví pořadí žáků a návrh výše finanční podpory. To bude sloužit jako doporučení pro rozhodnutí o poskytnutí dotace ministerstvem.

Státní podpora nadaných žáků se na začátku roku dostala do centra zájmu poté, co ministerstvo těsně před podpisem smlouvy zrušilo plánovanou dotaci pro kurzy CTYOnline. S jejich podporou nesouhlasil náměstek Fidrmuc, který své zásadní námitky uplatnil až na poslední chvíli. Ministerstvo nakonec rozhodlo, že uhradí 80 procent školného 150 středoškolákům, kteří počítali se stipendiem, když začínali studovat v podzimním semestru.