Češi si myslí, že potřebují vládu pevné ruky

Praha - Téměř dvě třetiny Čechů se domnívají, že by naší zemi prospěla vláda pevné ruky. Většina z nich spojuje toto přání s představou silného prezidenta, který disponuje rozsáhlými pravomocemi. Z průzkumu, který probíhal ještě před prezidentskými volbami, jednoznačně vyplynulo, že většina Čechů by ráda volila hlavu státu přímo.

Občanů, kteří si myslí, že by měl někdo jasně určovat, co se má dělat, je 65 procent. Téměř polovina dotázaných je přitom nakloněna jak vládě pevné ruky, tak zároveň i posílení prezidentských pravomocí.

Na opačném názorovém konci stojí pětina Čechů, kteří si nemyslí, že by silné vedení vůbec potřebovali - ani prezidentské, ani žádné jiné.

Požadavek na stanovení jasného kurzu nijak nesouvisí se snahou oslabovat demokracii, nebo dokonce s autoritářskými tendencemi. Potřeba pevnějšího řádu narůstá od „Grossovy aféry“ v roce 2005. V době výzkumu před prezidentskými volbami k ní nejspíše přispěly předvolební tahanice.

„Tento hlas sílí vždycky, když mají občané pocit, že země není vedena pevně, koordinovaně, když mají dojem, že řízení společnosti nemá jasný cíl a tah na branku,“ uvedl STEM.