Nebezpeční pachatelé budou izolováni v ústavech i doživotně

Praha - Od ledna začnou v České republice fungovat dva detenční ústavy, které budou sloužit k oddělení nebezpečných zločinců s psychickými poruchami od zbytku společnosti. Instituce mají chránit občany před pachateli, u kterých by klasické věznění nepřineslo nápravu. O jejich umístění bude rozhodovat soud, který každé dva roky přezkoumá, zda se duševní stav pachatele zlepšil, či ne. Většina pachatelů bude do ústavů nastupovat až po odpykání trestu ve věznici.

„Pokud znalecké posudky zjistí, že dotyčný páchá svoje jednání pod vlivem duševní poruchy nebo sexuální deviace, pak v rámci výkonu trestu nebo po jeho uplynutí soud rozhodne o umístění do speciálního zařízení,“ upřesnil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Ústav by měl být hlavně pro pachatele závažné trestné činnosti, kteří nejsou ochotni podrobit se léčbě, jsou agresivní, nechtějí se společností komunikovat a regulovat své chování.  

V současné době pobývají pachatelé, kterým soud nařídil ústavní léčbu, většinou v psychiatrických léčebnách. Ty ovšem nejsou na rozdíl od detenčních ústavů dostatečně zabezpečené proti případným útěkům těchto osob. „Pokud sexuální deviant někoho znásilní a je nebezpečí, že bude pokračovat, tak po odpykání trestu nebude propuštěn na svobodu, ale bude v zásadě až na doživotí umístěn v izolaci,“ dodal Pospíšil.

Pospíšil: Moderní trestní politika ústavy potřebuje 

V České republice mají vzniknout zatím dva detenční areály s kapacitou 200 lůžek, oba v rámci věznic v Brně a Opavě. Zřízení ústavu bude stát řádově desítky milionů. „Bude-li se chtít společnost dlouhodobě takto chránit, bude třeba vybudovat ještě jeden velký detenční ústav. To budou řádově až stovky milionů korun,“ doplnil Pospíšil.  

Všechny vyspělé evropské státy už tento typ zařízení několik desítek let mají. Země, které chtějí dělat moderní trestní politiku a chránit své občany, takové ústavy podle Pospíšila potřebují.