Obama chce svět bez jaderných zbraní

Praha - Americký prezident Barack Obama vyzval ve svém projevu na Hradčanském náměstí u Pražského hradu k omezení jaderného arzenálu, který označil za nejnebezpečnější dědictví studené války. „Spojené státy se budou snažit vyloučit jaderné zbraně ze systému národní bezpečnosti,“ řekl Obama s tím, že ambice Spojených států je svět bez jaderných zbraní.

„Je důležité, aby si Spojené státy vytvořily jiný bezpečnostní arzenál k odstrašení a k nabídnutí bezpečnosti spojencům,“ řekl Obama s tím, že Amerika sníží počet válečných zbraní.

Podle Obamy se s ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem na summitu G20 dohodli, že do konce tohoto roku uzavřou novou dohodu o snížení počtu jaderných zbraní. Pak se do něj pokusí zahrnout i ostatní nukleární státy tak, aby bylo dosaženo celosvětového zákazu jaderných pokusů, řekl v Praze americký prezident.

Barack Obama v projevu:

0„Podle některých nemůže být šíření jaderných zbraní zastaveno. Když budeme mít za to, že šíření je nevyhnutelné, určitým způsobem tím říkáme, že i jejich použití je nevyhnutelné. Naše ambice je zavést svět bez jaderných zbraní. Nejsem naivní. Je zapotřebí trpělivost a vytrvalost. Musíme ignorovat hlasy, že svět se změnit nemůže. Musíme trvat na tom, že svět změnit lze.“

„Po více než pěti desítkách let rozhovorů už je opravdu čas, aby byly jaderné zkoušky zakázány,“ dodal Obama. Slíbil také, že se bude zasazovat o to, aby Spojené státy ratifikovaly mezinárodní smlouvu o zákazu jaderných zkoušek (CTBT).

Jaderné zbraně jako relikt studené války

Barack Obama zároveň oznámil novou mezinárodní snahu napomáhající problematice jaderných zbraní. „Během čtyř let bychom měli zabezpečit jaderný materiál po celém světě,“ řekl Obama s tím, že Spojené státy budou koordinovat kroky s Ruskou federací a následně ke snižování počtu jaderných zbraní vyzývat další země.

„Hrozba jaderné války klesla, ale riziko jaderného útoku vzrostlo. Více zemí má jaderné zbraně, testuje je, nebo s nimi obchoduje na černém trhu,“ řekl v Praze na napjatě očekávaném projevu. „Existence tisíců jaderných zbraní je nejnebezpečnější dědictví studené války,“ prohlásil Obama.

Mírové využití jaderné energie však neodmítl, jen prohlásil, že je třeba vybudovat nový rámec pro civilní jadernou spolupráci. „Všechny země mají mít přístup k mírové jaderné energii,“ prohlásil. Nelze tím ovšem zvyšovat rizika šíření zbraní hromadného ničení. „Věříme v dialog. Je důležité, aby všichni hráli podle stejných pravidel,“ potvrdil americký prezident, jehož projev na Hradčanském náměstí desítky tisíc lidí často přerušovaly potleskem.

Obama vzpomněl na česko-americké historické paralely

Hned v úvodu svého pražského projektu vzpomenul americký prezident Barack Obama na paralely české a americké historie, upozornil na velkou českou menšinu v Chicagu. Ocenil také význam pádu železné opony a českou úlohu při konci komunismu.

Barack Obama v projevu:

0„Mluvím k vám z centra Evropy, která je svobodná, která je sjednocená. Jsme tu proto, že Američané a Češi vždy věřili v sen, který se stává skutečností. Sametová revoluce nám ukázala, že mírové protesty dokážou psát základy říší a dokazovat vyprázdněnost ideologií. Že malá země může hrát významnou roli při vytváření světa a mladý lid může najít cestu ze starých konfliktů.“

Obama rovněž zdůraznil česko-americké partnerství. „Spojené státy se nikdy neobrátí zády k lidem tohoto národa. Sdílíme společné hodnoty a společnou historii. Útok na jednu členskou zemi znamená útok na celou alianci. Je to slib, který platí, který bude platit,“ řekl Obama s díkem za českou účast ve spojeneckých misích v Afghánistánu a Iráku. Právě mise NATO v Afghánistánu je podle Obamy klíčová pro bezpečnost na obou stranách oceánu.

Obamův projev v původním znění můžete zhlédnout zde.