Nemocí z povolání je nově i rakovina plic

Praha - Seznam nemocí z povolání se od 1. července rozšíří. Vláda na něj zařadila rakovinu hrtanu či plic a další choroby. Dosud platil seznam vydaný v roce 1995. Nový návrh připravilo ministerstvo práce. Jeho šéf Jaromír Drábek vysvětlil, že se změnily výrobní procesy a materiály, takže se proměnily i choroby z povolání.

Novinka by se měla týkat zaměstnanců v dolech a chemičkách a také stovky tisíc lidí, kteří pracují v barech, restauracích a kavárnách. Právě oni jsou nejvíce vystaveni pasivnímu kouření. „Rakovina plic je z devadesáti procent způsobena kouřením, a to i pasivním,“ upozorňuje Eva Králíková z Ústavu hygieny 1. LF UK. „Nelze vyloučit, že v nějakém občansko-právním řízení se takto postižení jedinci budou domáhat odškodnění,“ domnívá se Evžen Hrnčíř ze Společnosti nemocí z povolání. Ministerstvo práce při zařazování rakoviny plic a hrtanu na seznam nemocí z povolání možné žaloby vůbec neřešilo. „To je záležitostí jednotlivých zaměstnavatelů,“ řekl k tomu ministr Drábek.

Souvislost mezi nemocí a riziky potvrzují také nové lékařské poznatky. V roce 1992 lékaři uznali nemoc z povolání v 3 406 případech, předloni jich bylo 1 245. Díky prevenci ubývá závažných onemocnění, která končívají invaliditou. Kritéria v Česku jsou podle zprávy ministerstva práce k připravovanému nařízení přísnější než v jiných evropských zemích.

„Technický pokrok přinesl nové materiály a technologie spojené s novými pracovními riziky, a tím i s možností výskytu nových typů poškození zdraví. Zároveň v oblasti pracovního lékařství značně pokročilo vědecké poznání příčinných souvislostí mezi různými riziky práce a některými chorobami,“ uvedlo ministerstvo.

Nově uznané nemoci z povolání

  • nemoci z organických kyselin
  • nemoc z louhů
  • rakovina hrtanu
  • rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou
  • chronická obstrukční plicní nemoc
  • nemoc z dalších látek nebo směsí látek (bude tak možné jako chorobu z povolání uznat i onemocnění způsobené látkami, které v seznamu nejsou)

Škody způsobené nemocí z povolání hradí zaměstnavatel Zařazení dalších chorob do výčtu bude podle autorů působit preventivně. Firmy prý přijmou opatření, aby jim bránily. Za škody, které člověku nemoc z povolání způsobí, totiž odpovídá zaměstnavatel. Uhradit by měl ztrátu výdělku, bolestné, náklady léčení i případnou věcnou škodu. Podle odborníků kvůli pětici dalších chorob v seznamu přibude ročně asi 20 až 40 případů nemocí z povolání. Znamenalo by to tedy přírůstek asi o sedm procent. Náklady se podle ministerstva dají zatím jen obtížně vyčíslit. Odbory chtěly do soupisu dostat i další onemocnění. Českomoravská konfederace odborových svazů navrhovala, aby do výčtu patřilo i poškození páteře od dlouhodobé fyzické námahy. Se svým požadavkem ale neuspěla.